Data publikacji w serwisie:

UAM beneficjentem programu NAWA

Międzynarodowe studia doktoranckie, szkoły letnie i zagraniczne wyjazdy badawcze – to tylko niektóre działania uczelni, jakie zostaną sfinansowane w ramach programu NAWA „STER - Umiędzynarodowienie szkół doktorskich". Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej na projekty uczelni przeznaczyła blisko 20 mln zł.

Jednym z beneficjentów programu został Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wyniki konkursu znajdują się pod linkiem:

https://nawa.gov.pl/images/STER/STER_ogloszenie_wynikow.pdf

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497