Data publikacji w serwisie:

UAM chce kształcić specjalistów od wykorzystania technologii kwantowych

Informatyka kwantowa na UAM. Nowy kierunek studiów w roku akademickim 2023/2024 powstanie przy współpracy z firmą IBM.

Informatyka kwantowa to interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący w sobie obszary wiedzy z zakresu fizyki i informatyki. Studia te będą kształcić specjalistów w zakresie wdrażania technologii kwantowych w przemyśle związanym z technologiami informatycznymi, a także pracowników badawczych w podstawowych dziedzinach fizyki. Studenci informatyki kwantowej zdobędą wiedzę i kompetencje w zakresie samodzielnego tworzenia i optymalizacji programów na komputerach lub symulatorach kwantowych, a także zostaną zaznajomieni z istniejącymi algorytmami kwantowymi.

Kierunek tworzony jest przy współpracy z IBM Quantum Network i pozwoli studentom na pracę z unikatowymi w skali międzynarodowej technologiami, jak np. w pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej hubie kwantowym, powstający w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS). Kierunek ten wpisuje się też w zaangażowanie UAM w konsorcjum Klastra Q – Klastra Technologii Kwantowych.

- Obecnie komputery kwantowe oferują nowe algorytmy i nowe sposoby przetwarzania informacji, pozwalające na szybsze rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych spotykanych np. w medycynie, chemii, ochronie środowiska, bankowości, logistyce i zarządzaniu - mówi prorektor UAM prof. Michał Banaszak - Potrzebni są specjaliści łączący wiedzę z zakresu fizyki kwantowej z doświadczeniem i umiejętnościami tradycyjnie uważanymi za informatyczne. Ani klasyczne wykształcenie w zakresie fizyki, ani też tradycyjne wykształcenie inżynierskie nie przygotowują absolwenta do tego typu zadań, zwłaszcza w obliczu zmieniającego się obecnie rynku pracy wynikającego z wdrażania technologii kwantowych. Większe możliwości stwarza umiejętność powiązania kompetencji ścisłych związanych z fizyką kwantową oraz kompetencji z zakresu informatyki stosowanej - dodaje prorektor prof. Michał Banaszak.

Absolwent, oprócz kompetencji objętych powyższymi kwalifikacjami rynkowymi, mając pogłębioną wiedzę w dziedzinie fizyki teoretycznej i eksperymentalnej, będzie mieć możliwość kontynuacji kariery naukowej. Ponadto w czasie studiów studenci uzyskają kompetencje z zakresu różnych dziedzin informatyki, cyfrowego przetwarzania danych i cyberbezpieczeństwa.

Porozumienie o stworzeniu partnerskiego kierunku uczelnia podpisała z firmą IBM 31 maja 2022 r. UAM reprezentowali rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska, prorektorka prof. Joanna Wójcik, prorektor prof. Michał Banaszak oraz dziekani Wydziału Fizyki a także Wydziału Matematyki i Informatyki: prof. Roman Gołębiewski i prof. Krzysztof Dyczkowski, natomiast firmę IBM dr Piotr Biskupski.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048