Data publikacji w serwisie:

UAM i PP wspólnie przeciw chorobie Alzheimera

Opracowanie nowej, bezinwazyjnej metody diagnozowania choroby Alzheimera na jej wczesnym etapie – to cel projektu badawczego, który prowadzą wspólnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Poznańska oraz lekarze specjaliści z dziedziny neurologii i psychiatrii. W celu przeprowadzenia badań pilotażowych w projekcie naukowcy planują zgromadzić grupę około 50 osób zagrożonych rozwojem choroby, a także podobną grupę kontrolną.

- Choroba Alzheimera to podstępne schorzenie, a proces leżący u jej podłoża rozpoczyna się na dekady przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby. Jest to tak zwana utajona (prodromalna) faza choroby - wyjaśnia prof. Jędrzej Kociński z UAM, członek zespołu Alzheimer Prediction Project. - W większości chorób, rozpoznanie postawione na jak najwcześniejszym etapie ma fundamentalne znaczenie dla rokowania, ale również możliwości odkrycia nowych metod terapii. Wszyscy mamy nadzieję, że prędzej czy później będziemy dysponować skutecznym lekiem, jednak może się okazać, że największą barierą w jego zastosowaniu będzie dostęp do wczesnej diagnostyki - obecnie drogiej i trudno osiągalnej. Poza tym istnieją działania, które mogą zmniejszyć tempo rozwoju choroby, jednak ich wdrożenie wymaga motywacji, którą zapewnia świadomość istnienia takiego ryzyka – dodaje naukowiec.

Badacze zapraszają do udziału w badaniu wszystkie osoby, które obawiają się, że coś złego dzieje się z ich pamięcią oraz osoby bez zaburzeń pamięci po 50 roku życia, które mają (miały) wśród swoich bliskich krewnych osoby z wczesnym otępieniem (to jest takim, którego rozwinęło się przed 65 rokiem życia). Program nie jest przeznaczony dla osób z wyraźnymi objawami otępienia, już rozpoznaną ani tym bardziej zaawansowaną chorobą Alzheimera.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny, a wyniki badań będą w pełni anonimizowane. Każdy uczestnik będzie mógł otrzymać pełne wyniki swoich badań, w tym wyniki badań słuchu, wzroku oraz wyniki konsultacji ze specjalistą z dziedziny psychiatrii/neurologii.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: https://alz.put.poznan.pl

Chęć udziału w projekcie można zgłaszać pisząc na adres kierownika projektu, dr. n. med. Marcina Górniaka, specjalisty psychiatrii: lekarz.marcin.gorniak[at]gmail.com

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048