Data publikacji w serwisie:

UAM na 3 pozycji w kraju w rankingu Times Higher Education

Opublikowano wyniki rankingu instytucjonalnego Times Higher Education 2022. W rankingu zostało sklasyfikowanych ponad 1600 uczelni z całego świata. UAM utrzymał swoją pozycję z roku ubiegłego, plasując się w przedziale 1001-1200.

Na podium rankingu znajdują się: Oxford University, California Institute of Technology i Harvard University.

W Polsce 1 i 2 miejsce niezmiennie zajmują: Uniwersytet Jagielloński (501-600) i Uniwersytet Warszawski (601-800). 3 miejsce należy do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ex aequo z innymi uczelniami sklasyfikowanymi w przedziale 1001-1200.

UAM uzyskał najlepszy wynik we wskaźniku Research oceniającym jakość badań (18.4 pkt.). Wskaźnik obejmuje wyniki ankiet reputacyjnych,  przychód z badań oraz produktywność naukową.

THE World University Rankings ocenia uczelnie wyższe w obrębie 5 obszarów dotyczących kształcenia, badań, cytowań, umiędzynarodowienia i transferu wiedzy.

Szczegółowa metodologia rankingu dostępna jest pod linkiem: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2022-methodology

Całe zestawienie zobaczyć można na stronie organizatora: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/PL/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497