Data publikacji w serwisie:

UAM na półmetku programu ID-UB

UAM dobrze wykorzystuje środki z konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Do 2026 roku dziesięć zwycięskich uczelni w kraju, w tym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, otrzymuje co roku zwiększoną subwencję. Wykorzystuje ją na działania służące osiągnięciu statusu uniwersytetu badawczego, a także konkurowaniu z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

Uczelnia jest na półmetku realizacji programu. W drodze konkursów środki finansowe trafiają do studentów, doktorantów oraz pracowników. Wspierają m.in. umiędzynarodowienie prowadzonych badań oraz kadry badawczej i badawczo-dydaktycznej UAM, publikowanie w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, a także zwiększenie efektywności pozyskiwania środków na badania z instytucji zewnętrznych, oraz kształcenie w powiązaniu z badaniami. Jakie konkursy cieszyły się największym zainteresowaniem w 2023 roku można zobaczyć na załączonej grafice.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048