Data publikacji w serwisie:

UAM nadal wśród najlepszych uczelni świata

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazł się na pozycji 801-1000 w rankingu QS World University Rankings 2022. W publikowanym co roku zestawieniu uczelnia utrzymała swoją pozycję. Najwyżej (miejsce 501+) oceniono reputację akademicką UAM, badaną z wykorzystaniem corocznych ankiet reputacyjnych.

QS World University Rankings wydawany jest przez Quacquarelli Symonds. To jeden z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych rankingów na świecie. Ocenia uczelnie przez pryzmat wskaźników: reputacji w środowisku akademickim (40%), reputacji wśród pracodawców (10%), stosunku liczby wykładowców do liczby studentów (20%), znormalizowanej liczby cytowań (20%), zagranicznych wykładowców (5%), zagranicznych studentów (5%).

W tegorocznej odsłonie rankingu sklasyfikowanych zostało 1300 uczelni. W czołówce uplasowały się kolejno: Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Oxford, Stanford University. W Polsce najwyższe miejsca zajęły: Uniwersytet Warszawski (308), Uniwersytet Jagielloński (309), Politechnika Warszawska (501-510), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (801-1000), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (801-1000).

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048