Data publikacji w serwisie:

UAM najlepszy w Polsce w przeciwdziałaniu nierównościom!

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zadebiutował w Times Higher Education Impact Rankings 2021 – zestawieniu, które ocenia uczelnie wyższe przez pryzmat realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętych przez państwa członkowskie ONZ. Najwyższą ocenę UAM otrzymał za działania na rzecz przeciwdziałania nierównościom (Cel 10), zajmując pierwsze miejsce w Polsce (ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim), a w zestawieniu ogólnym plasując się na pozycji 201-300.

Wysoko oceniono także działania UAM na rzecz jakości edukacji (Cel 4). UAM jest w tej kategorii liderem w kraju, na świecie zajmując pozycję 401-600 (ex aequo z Uniwersytetem Gdańskim). Ocenie zostały poddane także działania uczelni z zakresie ochrony klimatu (Cel 13, pozycja 301-400, 2 w Polsce) oraz partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju (Cel 17, pozycja 601-800, 4 w Polsce). W zestawieniu ogólnym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajduje się na miejscu 801-1000, co pozycjonuje uczelnię jako 4 w kraju.

Times Higher Education Impact Rankings jest jedyną klasyfikacją, która ocenia uczelnie wyższe przez pryzmat realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez państwa członkowskie ONZ w ramach programu Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. W klasyfikacji ocenie poddanych zostało 1115 uczelni z 94 krajów. Każda z nich mogła zadeklarować przesłanie danych w czterech lub więcej celów.

Cele Zrównoważonego Rozwoju obejmują szeroki zakres wyzwań; dotyczą przede wszystkim działań na rzecz obszarów: ubóstwa, głodu, zdrowia, edukacji, równości płci, zmian klimatu, pokoju i sprawiedliwości społecznej. Stanowią wezwanie do działania w ramach międzynarodowego partnerstwa. To także impuls dla szkolnictwa wyższego, które, będąc odpowiedzialnym za realizację trzeciej misji, podejmuje pracę na rzecz ich osiągnięcia.

W pierwszej piątce rankingu światowego znalazły się uczelnie: University of Manchester, University of Sydney, RMIT University, La Trobe University oraz Queen’s University.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048