Data publikacji w serwisie:

UAM przed nowym rokiem akademickim

Ponad 37 500 studentów wszystkich rodzajów studiów rozpocznie 1 października nowy rok akademicki w Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu – wśród nich ponad 15 tys. na pierwszym roku studiów.  W związku z Ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  uczelnia się zmienia. 17 kwietnia 2019 roku przyjęto nowy statut, wchodzi w życie nowy regulamin organizacyjny oraz inne wewnętrzne dokumenty przygotowane  w związku z nową ustawą.  O zmianach oraz planach na najbliższy rok,  mówiono w czwartek 26 września 2019 roku,  podczas konferencji prasowej w UAM.

- Od pierwszego października Uniwersytet będzie podzielony na 5 kierowanych przez prorektorów szkół dziedzinowych, w których znajdzie się 20 wydziałów dyscyplinowych – wyjaśniał JM Rektor prof. Andrzej Lesicki. – Oprócz tego w strukturze Uniwersytetu będziemy mieli 4 filie zlokalizowane poza Poznaniem: w Gnieźnie, Słubicach, Kaliszu i Pile. Filia w Kaliszu nadal nazywać się będzie Wydziałem, choć bez statusu wydziału dyscyplinowego. Najbliższe trzy miesiące to okres dostosowywania struktury wewnętrznej wydziałów do regulacji statutowych. Będzie to zadanie dziekanów, wśród których pojawiły się także nowo powołane na tę funkcję osoby – dodał Rektor.

Prorektor ds. studenckich, prof. Bogumiła Kaniewska wyjaśniała, jak nadchodzące zmiany wpłyną na studentów, z których część rozpocznie naukę w innych niż do tej pory wydziałach. – Robimy wszystko, żeby proces dydaktyczny odbywał się spokojnie i bez większych rewolucji – zapewniała prof. Kaniewska, dodając, że dziekanaty zmienią się w Biura Obsługi Studenta, w których pomoc będą mogli otrzymać studenci z różnych wydziałów. Prorektor mówiła także o czekających uczelnię zadaniach wynikających z faktu realizacji pilotażowego projektu Uniwersytetu Europejskiego. 26 czerwca 2019 roku Komisja Europejska poinformowała, że Konsorcjum EPICUR, w którego skład wchodzi UAM, jest w gronie pierwszych 17 Uniwersytetów Europejskich. Partnerami UAM w EPICUR są: University of Strasbourg (lider projektu), (Francja); University of Amsterdam (Holandia); Albert‐Ludwigs‐University Freiburg (Niemcy); Karlsruher institut für technologie (Niemcy); University of Haute‐Alsace (Francja); University Bodenkultur Wien (Austria) oraz Aristotle University of Thessaloniki (Grecja). – Będziemy tworzyli wspólny kampus, który ma doprowadzić do powstania współprowadzonych, a następnie wspólnych kierunków studiów i polepszenia mobilności naszych studentów. Najważniejszym celem projektu jest stworzenie modelu funkcjonowania Uniwersytetu Europejskiego, który będzie wzorem dla kolejnych uczelni przystępujących do programu – mówiła prof. Kaniewska. Uroczystą inaugurację projektu zaplanowano na 7 listopada w Brukseli.

– UAM w nadchodzącym roku akademickim czeka ogromne wyzwanie w postaci międzynarodowej ewaluacji – zapowiedziała prof. Beata Mikołajczyk, Prorektor ds. kształcenia. – Będziemy pierwszym klasycznym polskim uniwersytetem, który w sposób dobrowolny podda się zewnętrznej ocenie procesów zarządczych i kształcenia. Chcemy pokazać, że jesteśmy uniwersytetem europejskim w każdym tego słowa znaczeniu, że nasze kształcenie, które jest bliskie badaniom naukowym, spełnia wszystkie standardy jakościowe obowiązujące w Unii Europejskiej i w światowej nauce i dydaktyce – mówiła prof. Mikołajczyk. Prorektor zapowiedziała również kontynuację i poszerzenie programu BESTStudent kierowanego do najlepszych studentów UAM.

O prowadzonych przez UAM dwóch dużych zadaniach w ramach projektu Uniwersytet Jutra, mówił Prorektor ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Marek Nawrocki. W ich ramach uczelnia otrzymała znaczące środki na wparcie programów wysokiej jakości studiów doktoranckich  i rozwój kadr i infrastruktury informatycznej uczelni. – W przetargu została wyłoniona firma, która wdraża rozwiązanie dla studentów i pracowników: intranet oraz platformę edukacyjno-komunikacyjną opartą o rozwiązania chmurowe i zintegrowaną z USOS. Pozwoli to na m.in. na prowadzenie zajęć on-line. Narzędzie będzie przydatne także w zajęciach prowadzonych ze studentami z innych uczelni europejskich – zapowiedział prof. Nawrocki. Prorektor wspomniał także o pilotażowym wdrożeniu narzędzi wsparcia dla pracy  naukowców i najlepszych studentów. UAM wraz z firmą Microsoft daje możliwość wykonywania  obliczeń chmurowych. Oprogramowanie dostępne on-line pozwoli testować hipotezy, rozwiązania i pomysły bez konieczności kupowania specjalistycznego oprogramowania i sprzętu.

– Uniwersytet badawczy to najważniejsza konsekwencja nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – mówił Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. Ryszard Naskręcki. Poinformował, że zostanie utworzona nowa kategoria szkół wyższych w Polsce, uczelnie badawcze, których będzie nie więcej niż 10. Jak podkreślił, nie będzie to tylko zaszczytny tytuł, ale także szereg wyzwań i zobowiązań, a także dodatkowe środki finansowe na realizację zadań, które będą silnie zorientowane na badania, ich umiędzynarodowienie oraz na wysoki poziom kształcenia i silnie powiązanie go z badaniami. – Ustawa zmieniła także sposób kształcenia doktorantów – zaznaczył Prorektor – W UAM stworzyliśmy jedną Szkołę Doktorską, która będzie miała swoje „oddziały” w szkołach dziedzinowych. Kształcenie doktorantów będzie w większym stopniu scentralizowane, ponieważ zależy nam na jego silnym umiędzynarodowieniu, zarówno tu na miejscu, jak i poprzez wyjazdy do najlepszych ośrodków na świecie – zapowiedział prof. Naskręcki.

– W nowym roku akademickim, zarówno pracownicy, jak i studenci powinni zauważyć efekty remontów – zapowiedział Prorektor ds. kadry i finansów prof. Tadeusz Wallas. Jak dodał, w Uniwersytecie przybędzie obiektów sportowych. – Do końca roku kalendarzowego na Morasku zostanie oddany do użytku stadion lekkoatletyczny. W ramach tego obiektu będzie można korzystać z sześciotorowej bieżni, pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej. Do tego uruchomiony zostanie kort tenisowy, siłownia zewnętrzna – wymieniał Prorektor. Prof. Wallas poinformował także o podpisaniu umowy z biurem architektonicznym DEDECO z Warszawy, które wygrało konkurs i zaprojektuje akademik na Morasku.  – Najpóźniej w marcu zostanie stworzony ostateczny projekt. Do tego czasu uzyskamy też wszystkie niezbędne pozwolenia, aby móc ogłosić przetarg na wykonanie akademika – zapowiedział.

– Nadal jesteśmy uniwersytetem, a więc instytucją, która prowadzi badania naukowe i w oparciu o nie kształci studentów i doktorantów, młode kadry naukowe. To zadania wpisane w misję uniwersytetu, które będziemy nadal wypełniać. Zmiany organizacyjne służą temu, abyśmy te zadania wypełniali jak najlepiej – podkreślał JM Rektor prof. Andrzej Lesicki.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048