Data publikacji w serwisie:

UAM „przesłuchiwany” w konkursie na uczelnie badawczą

W MNiSW odbyły się „przesłuchania  kandydatów” do  miana uczelni badawczych. Tym samym zainaugurowano proces oceny wniosków złożonych w pierwszym konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.  We wtorek i środę przedstawiciele 20 uczelni z całego kraju, także UAM, rozmawiali z zespołem międzynarodowych ekspertów, którzy oceniają złożone wnioski. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza reprezentowali:  prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. Ryszard Naskręcki i prof. Marek Kwiek.

Wyścig najlepszych polskich uczelni o status „uczelni badawczej” to jedna z najważniejszych konsekwencji Ustawy 2.0. Laureaci – nie więcej niż 10 uczelni – oprócz zaszczytnego tytułu uczelni badawczej otrzymają przede wszystkim dodatkowe wsparcie finansowe – w latach 2020-2026 roczne zwiększenie subwencji o 10%.  W przypadku UAM ta dodatkowa kwota może wynieść ponad 50 mln zł rocznie, a zatem w planowanym 6-letnim okresie finansowania będzie to ponad 300 mln zł. Uczelnie badawcze same zdecydują jak najlepiej te środki wykorzystać dla swojego rozwoju.

- Jesteśmy zadowoleni z przebiegu tych rozmów – mówi prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. Ryszard Naskręcki. - Złożony przez nas wniosek aplikacyjny to obszerny dokument (ponad 200 stron), który zawiera wiele informacji o naszej „kondycji naukowej”, analizę SWOT oraz precyzyjnie opisany plan działań, które chcemy podjąć jako „uczelnia badawcza”. I to właśnie było przedmiotem naszej 90 minutowej rozmowy z międzynarodowym zespołem ekspertów. Rozmowa była bardzo konkretna, zadano nam kilkadziesiąt pytań, które dotyczyły informacji zawartych we wniosku jak i zaproponowanych działań prorozwojowych. Profesjonalizm grupy ekspertów, w zdecydowanej większości byłych rektorów dużych uniwersytetów europejskich lub szefów dużych instytucji naukowych w Europie wpłynął na bardzo merytoryczny charakter tej rozmowy.

O status uczelni badawczej może starać się uczelnia akademicka, w której co najmniej połowa jednostek organizacyjnych posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej 4 dziedzinach, lub 2/3 jednostek mają wymaganą kategorię, a stopień doktora habilitowanego może być nadawany w co najmniej 3 dziedzinach. Ponadto żadna jednostka organizacyjna uczelni nie może mieć kategorii naukowej C, a żaden kierunek studiów negatywnej oceny programowej. Te wymagania spełnia 20 polskich uczelni, w tym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

O tym, które uczelnie uzyskają status uczelni badawczych, wiadomo będzie na przełomie października i listopada 2019 r. Zgodnie z zapowiedzią wicepremiera Jarosława Gowina konkurs na uczelnie badawcze rozstrzygnie grono zagranicznych ekspertów, aby nie było podejrzeń o jakikolwiek konflikt interesów. Uczelnie badawcze zostaną wybrane na podstawie przedstawionych przez nich wniosków aplikacyjnych, zawierających strategię swojego rozwoju jako uczelni badawczej.

Kontakt