Data publikacji w serwisie:

UAM rozpoczął nowy rok akademicki

2 października w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu społeczność akademicka zainaugurowała nowy rok akademicki, 105 w historii uczelni.

Zebranych powitała Rektorka uczelni prof. Bogumiła Kaniewska, która przypomniała, że miniony rok nie był łatwy dla Uniwersytetu – Działaliśmy w reżimie planu oszczędnościowego, który przyniósł wymierne, choć wciąż nie wystarczające, rezultaty. Pogłębia się pauperyzacja ludzi nauki i innych pracowników uniwersytetu – odczuwamy to bardzo boleśnie na naszej uczelni – podkreślała Pani Rektor. Jak jednak dodała – Mimo tych i nie tylko tych trudności był to przecież rok wielu sukcesów.

– Nasz wspólny wysiłek przekłada się na realne sukcesy w rankingach, w znakomitym funkcjonowaniu takich programów jak Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, Uniwersytet Europejski czy dobiegający finału Uniwersytet Jutra, na powstanie dwóch nowych centrów badawczych skupionych na badaniach związanych z grantami ERC realizowanych na naszej uczelni przez profesorów Kingę Kamieniarz-Gdulę i Michała Bogdziewicza – mówiła prof. Bogumiła Kaniewska. Wspomniała także niedawne spotkanie z międzynarodowymi ekspertami, którzy wizytowali na UAM postępy programu IDUB. – (…) usłyszałam, że UAM ma imponujące wskaźniki liczbowe, ale tym, co zachwyciło ekspertów najbardziej było zaangażowanie, zapał, energia ludzi, z którymi się spotkali – zarówno pracowników nauki, administracji jak i studentów i doktorantów, młodych i doświadczonych naukowców. Macie wyjątkowych ludzi i to oni trzymają klucz do naukowej doskonałości – wspomniała Pani Rektor.

Jak podkreślała Magnificencja, to pracowniczki i pracownicy, doktorantki i doktoranci, studentki i studenci stanowią prawdziwy potencjał Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – To ten unikalny kapitał pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość Uczelni, stającej przed kolejnymi wyzwaniami: nową perspektywą programów europejskich, funkcjonowania w trudnej ekonomicznie rzeczywistości i wobec nowych warunków kulturowych, jakie stawia przed nami współczesność – mówiła Rektorka. Wspomniała także o podjętych staraniach o stworzeniu kierunku lekarskiego w Pile – Bardzo liczymy w tych działaniach na zaangażowanie naszych naukowców z wydziałów ścisłych i przyrodniczych, zwłaszcza z Wydziału Fizyki, Centrum Nanobiomedycznego i Centrum Zaawansowanych Technologii, gdzie już realizowane są badania z zakresu nauk medycznych – mówiła.

Pani Rektor podziękowała społeczności za wkład każdego pracownika w realizację wszystkich projektów i programów, ale także prosiła o więcej – Bo przecież oszczędne dysponowanie energią, wodą, ciepłem, papierem, tonerami etc. przekłada się nie tylko na finanse Uniwersytetu, ale i na troskę o środowisko naturalne, o przyszłość planety – mówiła. Zdaniem Pani Rektor zaczynający się rok akademicki jest szczególnie ważny. Jest to ostatni rok kadencji władz rektorskich i dziekańskich, a zatem, jak przypomniała Rektorka, czas podsumowań, ocen i refleksji. – Rzeczywistość stawia bowiem przed nami nowe wyzwania – mówiła Pani Rektor – Polska stała się drugim domem dla wielu uchodźców z Ukrainy. Trwa też kryzys migracyjny: tysiące ludzi szuka dla siebie lepszego losu w krajach europejskich, także i w naszym kraju. Wielu płaci za to wysoką cenę. Kryzysowi migracyjnemu towarzyszy społeczny lęk, niepewność o losy własnego kraju, o narodową tożsamość. Umiędzynarodowienie uczelni przestaje w tej sytuacji oznaczać tylko współpracę z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi i wymianę akademicką. Staje się pytaniem o kształt uniwersytetu w ogóle, o jego rolę i zadania. Jeśli bowiem chcemy – a wierzę, że chcemy – być uczelnią europejską, biorącą udział w międzynarodowym życiu naukowym, liczącą się w świecie i wywierającą wpływ na jego przyszłość – musimy zadać sobie pytanie o to, jak kształcić wielokulturowe grupy studentów, jak budować mechanizmy integrujące naszych pracowników i studentów wywodzących się z często odległych rejonów świata, mówiących innymi językami, wyznających inne religie - mówiła prof. Bogumiła Kaniewska.

Pani Rektor podkreśliła, że Uniwersytet nie może być instytucją obojętną, że uprawianie nauki i kształcenie wymaga nie tylko zapewnienia odpowiednich warunków materialnych, ale i wolności połączonej z odpowiedzialnością. – To odpowiedzialność, którą ponosimy wobec społeczeństwa, wobec tradycji i przeszłości, przede wszystkim jednak wobec tych, którzy przyjdą po nas. Przyszłość – jak powiedział Cyprian Kamil Norwid – „to jest dziś, tylko cokolwiek dalej” – zacytowała prof. Bogumiła Kaniewska.

Rektorka UAM nawiązała też do zbliżających się wyborów. - Za dwa tygodnie każdy z nas (…) będzie miał prawo, ale i obowiązek, wypowiedzenia się co do przyszłości naszego kraju. „Musimy coś zrobić, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie zależy od nikogo” – powiedział przed laty Stanisław Wyspiański. Wiele zależy od naszego udziału, od naszej woli wzięcia na siebie odpowiedzialności za Polskę – apelowała Pani Rektor.

Prof. Kaniewska przypomniała też słowa z apelu do członków społeczności akademickiej w Polsce wystosowanego przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, popartego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich: “Państwa udział w wyborach to nie tylko wybór przedstawicieli, ale również możliwość wskazania priorytetów, jakie chcielibyśmy wprowadzić. (…) Dzięki udziałowi w wyborach nasz głos ma znaczenie dla decyzji podejmowanych na poziomie parlamentarnym i rządowym”.

Rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska złożyła wszystkim życzenia - Niech nowy rok przyniesie (…) wiele dobrych chwil, niech sprzyja spełnieniu planów i marzeń, obdarza poczuciem satysfakcji, niech inspiruje do nowych działań i nowych marzeń. Niech będzie rokiem pokoju i nadziei – zakończyła swoje przemówienie prof. Bogumiła Kaniewska.

Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek, skierował do społeczności akademickiej list, który odczytała Beata Maszewska, II Wicewojewoda Wielkopolski: “U progu nowego roku akademickiego 2023/2024 trudno nie przywołać przypadającej w nim 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej w Europie instytucji oświaty publicznej. Nie tylko zreformowała ona system nauczania w Rzeczypospolitej, lecz także opracowała koncepcję nowoczesnego uniwersytetu. (…) Nie pozostajemy obojętni na wyzwania współczesnego i przyszłego świata – krajowe uczelnie dostosowują ofertę edukacyjną do zmieniającej się rzeczywistości i coraz bardziej wymagającego rynku pracy. Umożliwiają naukę na ponad dwustu nowych kierunkach, w tym na przykład sztucznej inteligencji, nanoinżynierii, energetyce jądrowej czy wodorowej. (…) Jestem również ogromnie wdzięczny, że tak wiele uczelni niemedycznych zdecydowało się na uruchomienie w tym roku kierunków lekarskich. To doskonała odpowiedź na deficyty kadrowe w zawodach medycznych i okołomedycznych. (…)” – napisał w liście Minister Edukacji i Nauki, który życzył także społeczności akademickiej inspiracji do pracy, odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań i wszelkiej satysfakcji.

Uroczystość inauguracyjną swoją obecnością zaszczycili: Jadwiga Emilewicz – sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Szymon Szynkowskiego vel Sęk – Minister ds. Unii Europejskiej, Posłowie: Joanna Jaśkowiak, Katarzyna Kretkowska, Katarzyna Ueberhan, Zbigniew Ajchler, Waldy Dzikowski, Rafał Grupiński, Franciszek Sterczewski, Tadeusz Tomaszewski, Bartłomiej Wróblewski oraz Senator prof. Jadwiga Rotnicka. W auli obecni byli także przedstawiciele władz Województwa, Powiatu i Miasta, a także władz Kościelnych, JE Ksiądz Arcybiskup dr Wojciech Polak Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski oraz Biskup Jan Glapiak, który reprezentował Arcybiskupa, Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Gola - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Jan Grabkowski – starosta Powiatu Poznańskiego, Mariusz Wiśniewski – z-ca prezydenta Miasta Poznania, Grzegorz Ganowicz – przewodniczący Rady Miasta Poznania oraz Grzegorz Jura – przewodniczący Komisji Kultury i Nauki. Obecna była również prof. Hanna Suchocka – Prezes Rady Ministrów w latach 1992-1993.

Gościem uroczystej inauguracji roku akademickiego na UAM był także przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. Arkadiusz Mężyk

Tradycyjnie podczas uroczystości wręczono Medal Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis. W tym roku wyróżnienie odebrał matematyk, prof. Michał Karoński.

Najlepsi dydaktycy ze wszystkich wydziałów otrzymali nagrody Praeceptor Optimus (dr Tomasz Kopyciuk, Wydział Fizyki oraz dr Sylwia Szykowna, Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie) i Praeceptor Laureatus. Wręczono także medale UAM dla wyróżniających się absolwentów oraz nagrody dla najwybitniejszych studentów. Odbyła się również immatrykulacja studentów I roku.

Wykład inauguracyjny pt. "O dobrej sztucznej inteligencji” wygłosił prof. Krzysztof Jassem.

Fot. Martyna Płaczek, Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048