Data publikacji w serwisie:

UAM sygnatariuszem Deklaracji prostego języka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stał się, wraz z kilkunastoma innymi instytucjami, sygnatariuszem „Deklaracji prostego języka”. Podpisano ją podczas V Forum Prostego Języka „Prosto i kropka”, które odbyło się 22 listopada w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

- Ruch prostego języka rozwija się w Polsce intensywnie od kilkunastu lat, choć oczywiście samo zjawisko wyrażające się w dbałości o prostotę komunikacyjną jest stare - wyjaśnia prof. Jarosław Liberek, językoznawca z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, który reprezentował uczelnię podczas Forum. Od dłuższego czasu działa w tym kierunku Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które do podpisania „Deklaracji prostego języka” nakłoniło już dziesiątki różnego typu podmiotów. - Podpisanie deklaracji nie oznacza oczywiście, że sygnatariusz zobowiązuje się do przetłumaczenia wszystkich tworzonych przez niego dokumentów na prosty język. Nie jest to ani możliwe, ani też potrzebne. Chodzi przede wszystkim o podniesienie świadomości problemu, o jego niwelowanie w dostępnych granicach, współpracę z innymi podmiotami i zahamowanie procesu komplikacji formalnej, która niszczy porozumienie - mówi prof. Jarosław Liberek. Jak dodaje, eksponowanie w sferze oficjalnej prostej polszczyzny to działanie na rzecz wspólnoty, wszystkich jej członków w jednakowym stopniu, również z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, do których ze względu na ich ograniczenia trzeba odpowiednio formułować przekaz.

V Forum Prostego Języka miało szczególną wagę, ponieważ do grona sygnatariuszy po raz pierwszy dołączyły polskie uniwersytety. Oprócz UAM „Deklarację prostego języka” podpisały: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytet Szczeciński.

Warto dodać, że „Deklarację prostego języka” sygnowały również podmioty, które od kilku lat są ważnymi partnerami UAM w sferze działań na rzecz prostej komunikacji: Urząd Miasta Poznania i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. - Współpraca UAM z UMP i PCSS przebiega bardzo dobrze - podkreśla prof. Jarosław Liberek. - W Urzędzie odbyło się wiele szkoleń i warsztatów, powstał specjalny poradnik prostej polszczyzny dla pracowników miejskich, a informatycy z PCSS, wykorzystując sztuczną inteligencję, przygotowali program „Proste Pismo”, który ma zalety bogatej bazy materiałowej, a ponadto działa jak automatyczny “upraszczacz” tekstów. To w dużym stopniu właśnie dzięki temu na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej w ubiegłym roku mogły powstać pierwsze w Polsce studia podyplomowe „Prosty język w instytucjach publicznych” - przypomina prof. Jarosław Liebrek. Do Deklaracji przystąpiły także inne instytucje z naszego regionu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Od kiedy w 2018 roku Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zainicjowało formalne przystępowanie do ruchu prostego języka, „Deklarację” podpisało prawie 70 podmiotów. - To bardzo dobry zwyczaj, który przyczynia się nie tylko do dbałości o klarowność różnego typu tekstów oficjalnych, ale również do podnoszenia jakości całej sfery komunikacyjnej - mówi prof. Jarosław Liberek.

Fot. Piotr Żurek – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048