Data publikacji w serwisie:

UAM u progu nowego roku akademickiego

1 października Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zainauguruje nowy rok akademicki 2020/2021. Zarówno uroczystość, jak i sam rok będą szczególne, bo naznaczone pandemią. O planach uczelni na nadchodzący czas mówiono podczas spotkania nowego zespołu rektorskiego z dziennikarzami.

- Jeszcze w marcu, kwietniu, wszyscy mieliśmy nadzieję, że ten nowy rok akademicki rozpocznie się w warunkach tradycyjnych. Niestety, jak wszyscy wiemy, będziemy dalej funkcjonować w warunkach nadzwyczajnych – rozpoczęła spotkanie rektorka UAM, prof. Bogumiła Kaniewska. Mówiła m.in. o zasadach funkcjonowania uczelni podczas pandemii. - Zdecydowaliśmy się, by zajęcia, które mogą odbywać się zdalnie, odbywały się online – wyjaśniła prof. Kaniewska. Rektorka UAM mówiła także o coraz bliższych planach utworzenia federacji poznańskich uczelni publicznych: - Oczywiście cały czas mówimy o takiej fuzji, która będzie zachowywała autonomię i nazwy poszczególnych uczelni, ale pozwoli nam startować w rankingach i konkursach wspólnie, jako Uniwersytet Poznański – zapowiedziała pani rektor.

Przygotowania do ewaluacji były tematem wystąpienia prof. Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk, prorektorki ds. nauki. - Główny cel tej kadencji to działania pod hasłem “UAM bliżej doskonałości naukowej”. Pierwszym zadaniem z tym związanym jest przygotowanie do ewaluacji, która odbędzie się po 2021 roku. Ważne jest także wspieranie międzynarodowych publikacji, czyli zachęcanie pracowników do publikowania wraz z naukowcami z zagranicy oraz stworzenie bazy wiedzy UAM. Chcemy powołać także zespół ds. rankingów, by nasz uniwersytet w tych najważniejszych rankingach światowych wspiął się wyżej – zapowiedziała pani prorektor.

Zdaniem prof. Joanna Wójcik, prorektorki ds. studenckich i kształcenia, najważniejsze w tej chwili jest zorganizowanie procesu dydaktycznego tak, aby sprawnie i jak najlepiej rozpocząć ten rok akademicki - Aby ta zdalność kształcenia wspierała jakość kształcenia, bo to jest dla nas najważniejsze – mówiła prorektorka. Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 15 października, pierwsze dwa tygodnie wykorzystane zostaną na przygotowanie zwłaszcza studentów pierwszorocznych do kształcenia na odległość. Ten czas potrzebny jest także na dokończenie rekrutacji, która ze względu na pandemię przedłużyła się – wyjaśniła prof. Wójcik.

Prof. Michał Banaszak, prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką, podjął temat UAM jako uczelni nowoczesnej i innowacyjnej. - Tworzymy Radę Gospodarczą, która będzie skupiać przedstawicieli świata gospodarki, nauki, dużych firm. Będzie ona służyć uczelni poprzez inicjowanie zaawansowanych badań w rozwiązywaniu problemów współczesności, jak problemy energii, klimatu, sztucznej inteligencji, inteligentnych materiałów czy maszyn molekularnych – mówił.

- Uniwersytet, jak każda uczelnia, stoi badaniami – podkreślał prorektor prof. Przemysław Wojtaszek, prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów. – Jako uczelnia realizujemy w tej chwili około 600 projektów badawczych, co mogłoby się wydawać dużą liczbą, jednak czujemy niedosyt. Jednym z zadań, które wymaga realizacji i intensyfikacji działań, jest dążenie do tego, żeby w uniwersytecie, we wszystkich jego miejscach narodziła się kultura grantowa, a więc przekonanie, że bez pieniędzy na badania ściąganych z zewnątrz nie ma dobrej nauki, dobrej realizacji badań – zaznaczył prof. Wojtaszek.

- Moją ambicją jest przekształcenie Stowarzyszenia Absolwentów UAM – zapowiedział prof. Zbyszko Melosik, prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym. - Działa ono bardzo dynamicznie, ale w kontekście kulturalno-oświatowym, muzycznym dostarczającym przyjemności więzi z uniwersytetem. Chciałbym stworzyć drugą linię funkcjonowania Stowarzyszenia, wzorem krajów zachodnich, taką korporacyjno-biznesową, która byłaby początkiem silnej sieci absolwentów UAM, wspierającej Uniwersytet, identyfikującej się z nim i jednocześnie otrzymującej od uniwersytetu emocjonalno-intelektualne podstawy więzi – przedstawił swoje plany prorektor.

Prof. Rafał Witkowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej, opowiedział zebranym o działaniach mających na celu zniwelowanie negatywnych skutków pandemii w kontekście wymiany międzynarodowej, m.in. o udziale UAM w targach edukacyjnych online. Mówił także o obecności uczelni w federacji EPICUR. - Na pewno za cztery lata UAM będzie w zupełnie innym miejscu w rankingach niż teraz. Jest to dla nas jeden z priorytetów na całą kadencję. Uniwersytet musi być o wiele bardziej międzynarodowy niż teraz – podkreślił prof. Witkowski.

Na koniec prof. Tadeusz Wallas, prorektor ds. kadr i rozwoju, podjął temat najważniejszych i najbliższych inwestycji jak powstanie Muzeum UAM czy budowa akademika na kampusie Morasko: - Jeszcze w październiku, mamy nadzieję, rozpocznie się budowa nowoczesnego domu studenta. Ma się ona zakończyć za dwa lata – mówił prorektor.

Uroczysta inauguracja, 1 października odbędzie się z udziałem ograniczonej liczby gości. Zapraszamy do śledzenia transmisji online.

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: https://youtu.be/wtThnFIpoZk

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na UAM z napisami i tłumaczeniem migowym: https://youtu.be/HMOAS_T3RDg

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048