Data publikacji w serwisie:

UAM w Global Ranking of Academic Subjects

Opublikowano wyniki Global Ranking of Academic Subjects 2022. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został sklasyfikowany w dziedzinach: Ecology – 201-300 (wzrost w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia) oraz Hospitality & Tourism Management – 201-300 (podobnie jak w roku ubiegłym).

Zestawienie klasyfikuje uczelnie, oceniając je w obrębie 54 dziedzin ujętych w obszarach: Natural Sciences, Engineering, Life Sciences, Medical Sciences i Social Sciences.

Ranking ocenia uczelnie w obrębie pięciu wskaźników:

Q1: Liczba artykułów opublikowanych przez instytucję w czasopismach z pierwszego kwartyla.

CNCI: Średni znormalizowany wskaźnik wpływu dla kategorii. Stosunek cytowań do średniej cytowań artykułów w tej samej kategorii, w określonym czasie i dla tego samego typu publikacji.

IC: Stosunek liczby publikacji, które powstały w ramach współpracy autorów z co najmniej dwóch różnych krajów do łącznej liczby publikacji w danej dziedzinie dla instytucji.

TOP: Liczba artykułów opublikowanych w czołowych czasopismach danej dziedziny. W przypadku Computer Science & Engineering pod uwagę brane są także najważniejsze konferencje.

AWARD: Łączna liczba pracowników instytucji, która zdobyła znaczącą nagrodę w danej dziedzinie.

Wyniki UAM w obrębie poszczególnych wskaźników przedstawiają się następująco:

dziedzina/wskaźniki 

wyniki 

waga wskaźników 

2021 

2022 

Ecology 

301-400 

201-300 

Q1

31.6

31.9

100

CNCI

66.8

63.1

100

IC

80.0

81.7

20

TOP

21.8

29.8

100

AWARD

x

x

0

Hospitality & Tourism Management

201-300 

201-300 

Q1

12.8

12.8

150

CNCI

55.4

58.1

50

IC

73.9

71.4

10

TOP

13.1

12.2

100

AWARD

0.0

0.0

20

W 2022 roku UAM poprawił swoją pozycję w stosunku do roku ubiegłego w dziedzinie Ecology, awansując o jeden przedział miejsc (z 301-400 na 201-300) w obrębie 500 sklasyfikowanych uczelni świata. Tym samym w Polsce UAM zajmuje 1 miejsce (ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim). Największy wzrost odnotowaliśmy we wskaźniku, który ocenia publikacje wydane w najważniejszych czasopismach (TOP), poprawiając go o 8 pkt. Hospitality & Tourism Management to dziedzina, w której utrzymujemy mocną pozycję od 2020 roku, niezmiennie plasując się w przedziale 201-300 i na 1 pozycji w kraju (jesteśmy jedyną polską uczelnią sklasyfikowaną w tej dziedzinie). Na utrzymanie tegorocznego wyniku wpływ ma niezmienna punktacja w najwyżej ważonym wskaźniku – Q1 – oraz poprawa wyniku CNCI (wzrost o 2.7 pkt.).

Zestawienie dostępne jest na stronie: https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2022

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048