Data publikacji w serwisie:

UAM w gronie 1000 najlepszych uczelni świata

Opublikowano wyniki rankingu szanghajskiego 2021. Na liście prestiżowego Academic Ranking of World Universities znalazło się 10 uczelni z Polski, w tym UAM.

Na podium rankingu niezmiennie plasują się: Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Stanford i Uniwersytet Cambridge.

Wśród polskich uczelni czołowe miejsca zajmują: Uniwersytet Jagielloński (401-500), Uniwersytet Warszawski (401-500) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza (701-800)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu plasuje się w przedziale 901-1000 najlepszych uczelni na świecie. W stosunku do roku ubiegłego UAM odnotował wzrost we wskaźniku oceniającym aktywność na pracownika (per capita performance), będącym sumą punktów zdobytych we wszystkich wskaźnikach dzieloną przez liczę pracowników. Nieco gorzej uczelnia wypadła w kryterium oceniającym jakość prowadzonych badań –  publikacje w Nature Science oraz prace indeksowane w Science Citation Index‐ExpandedSocial Science Citation Index bazy Web of Science – UAM uzyskał o 0.3 pkt.

Ranking szanghajski ocenia uczelnie wyższe, wykorzystując dane o laureatach nagrody Nobla i medalu Fieldsa, najwyżej cytowanych pracach (www.highlycited.com), artykułach opublikowanych w Nature Science oraz dane z baz Science Citation Index‐ExpandedSocial Science Citation Index (Clarivate Analytics).

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497