Data publikacji w serwisie:

UAM w rankingach tematycznych

Światowy ranking uczelni Times Higher Education oprócz ogólnego zestawienia najlepszych uniwersytetów na świecie, publikuje także rankingi tematyczne w wybranych obszarach.
Ostatnio upubliczniono trzy kolejne rankingi.

Ranking Arts & Humanities dotyczący nauk artystycznych i humanistycznych uwzględnia takie dziedziny jak języki, literatura, lingwistyka, historia, filozofia, teologia, architektura, archeologia, sztuki performatywne, projektowanie.UAM, po raz pierwszy został odnotowany w tym zestawieniu zajmując lokatę w 401+ na 506 notowanych uczelni.

Jeśli chodzi o notowania polskich uczelni to Uniwersytet Warszawski zajmuje miejsce w przedziale 301-400, a oprócz UAM (druga lokata) w przedziale 401+ znajdują się także: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki oraz UMK. Podium światowe zajęły, Uniwersytet Stanforda, MIT oraz Uniwersytet w Oxfordzie.

Także po raz pierwszy, ale z lokatą 601-800 na 963 uczelnie UAM znalazł się w rankingu dotyczącym nauk przyrodniczych oraz nauk fizycznych.

Ranking Physical Sciences uwzględnia działalność naukową i edukacyjną uczelni w następujących obszarach: fizyka i astronomia, matematyka i statystyka, chemia, geologia, nauki o ochronie środowiska i ziemi oraz  oceanografia

Jeśli chodzi o notowania innych  polskich uczelni to Uniwersytet Warszawski zajmuje miejsce w przedziale 301-400, Uniwersytet Jagielloński 501-600.

Najlepsza piątka na świecie w tym rankingu to Princeton University, MIT, Uniwersytet Stanforda, Uniwersytet Harvarda oraz Uniwersytet w Oxfordzie.

Światowy ranking uczelni Times Higher Education  opublikował także RankingLife Scienceuwzględniający działalność naukową i edukacyjną uczelni w następujących obszarach: nauki biologiczne, rolnictwo i nauki leśne, nauki weterynaryjnei nauki o sporcie

UAM został już po raz drugi odnotowany w tym zestawieniu zajmując lokatę 501-600 na 751 uczelni.Najlepsza piątka na świecie to: Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet w Cambridge, Uniwersytet w Oxfordzie, MIT oraz Uniwersytet Stanforda.

Wśród polskich uczelni najwyższą lokatę zdobył Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski  (401-500).