Data publikacji w serwisie:

UAM w rankingu QS World University Rankings 2023

Opublikowano zestawienie najlepszych uczelni świata wg rankingu QS World University Rankings. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu utrzymał swoją pozycję (801-1000).

Najwyższy wynik UAM otrzymał w obszarze budowania międzynarodowych sieci badawczych (International Research Network). Wskaźnik ocenia trwałość i różnorodność międzynarodowych partnerstw naukowych. Bierze pod uwagę pochodzenie partnerów oraz liczbę opublikowanych wspólnie prac (co najmniej 3 w ciągu 5 lat na podstawie danych z bazy Scopus). W obrębie tego wskaźnika UAM uplasował się na 250 miejscu na świecie.

Ranking wydawany przez Quacquarelli Symonds (QS) jest jednym z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych rankingów na świecie. Ocenia uczelnie przez pryzmat wskaźników: reputacji w środowisku akademickim (40%), reputacji wśród pracodawców (10%), stosunku liczby wykładowców do liczby studentów (20%), znormalizowanej liczby cytowań (20%), zagranicznych wykładowców (5%), zagranicznych studentów (5%). W tegorocznej edycji rankingu pojawiły się dwa nowe wskaźniki, które nie zostały włączone do wyniku całościowego: ocena międzynarodowych sieci badawczych oraz zatrudnienia absolwentów.

W tegorocznej edycji sklasyfikowane zostały 1422 uczelnie. W czołówce rankingu uplasowały się kolejno: Massachusetts Institute of Technology, University of Cambridge, Stanford University.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048