Data publikacji w serwisie:

UAM w rankingu Times Higher Education 2023

W tegorocznym zestawieniu THE World University Rankings 2023 Uniwersytet Adama Mickiewicza utrzymał swoją pozycję (1001-1200).

Ranking Times Higher Education jest jednym z czterech najbardziej uznanych rankingów uniwersyteckich klasyfikujących uczelnie wyższe z całego świata. Wyniki najnowszego zestawienia zostały ogłoszone podczas Times Higher Education World Academic Summit, które w tym roku odbywa się w Nowym Jorku w dniach od 10 do12 października.

Ranking THE ocenia jakość uczelni, biorąc pod uwagę pięć głównych wskaźników: nauczanie (Teaching), badania (Research), cytowania (Citations), umiędzynarodowienie (International Outlook) oraz dochód z przemysłu (Industry Income). Dane pozyskiwane są z uczelni, bazy Scopus oraz dystrybuowanych wśród naukowców ankiet reputacji akademickiej.

Najwyższy wynik UAM otrzymał w obszarze Research: 545 miejsce. Tu, na podstawie międzynarodowej reputacji, przychodów z badań oraz liczby publikacji w przeliczeniu na pracownika oceniana jest jakość prowadzonych badań. Warto dodać, że tegoroczny wynik w obszarze Research jest istotnie wyższy niż w zestawieniu z 2022 roku (+211 pozycji).

W czołówce światowego rankingu THE uplasowały się kolejno: University of Oxford, Harvard University oraz University of Cambrige.

W Polsce w tegorocznej edycji sklasyfikowano 34 uczelnie. Czołowe miejsca zajęły: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (351-400), Uniwersytet Jagielloński (601-800), Uniwersytet Medyczny w Łodzi (601-800), Uniwersytet Medyczny w Gdańsku (801-1000) oraz Uniwersytet Warszawski (801-1000).

Link do całego zestawienia: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking

Kontakt

Przemysław Stanula

4497