Data publikacji w serwisie:

UAM w sieci - wykłady i zajęcia on-line

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 11 marca 2020 pracuje – podobnie jak wszystkie uczelnie w Polsce - w nadzwyczajnych warunkach. Zawieszono zajęcia dydaktyczne w formie tradycyjnej. Wydziały i jednostki ogólnouniwersyteckie, podjęły kształcenie w formie zdalnej na studiach licencjackich i magisterskich zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

- Na większości kierunków studiów realizowanych jest obecnie w tej formie około 80 do 90% wszystkich zaplanowanych zajęć dydaktycznych – informuje prorektor UAM prof. Beata Mikołajczyk. - Na kierunkach, na których przewidziana jest duża liczba zajęć o charakterze laboratoryjnym czy warsztatowym odsetek ten jest niższy i wynosi (w zależności od konstrukcji programu studiów na ten semestr) od 40 do 70%. Na większości studiów magisterskich prowadzonych jest obecnie w systemie zdalnym od 95 do 100% zajęć. Seminaria dyplomowe odbywają się jako konsultacje grupowe lub indywidualne w formie wideokonferencji, a materiały dydaktyczne, fragmenty prac dyplomowych przekazywane są drogą mailową, tu pomocny jest, wykorzystywany w UAM od wielu lat, system USOS. Aby wspomóc studiowanie w tych nowych warunkach, Biblioteka UAM uruchomiła dodatkową „usługę” i kopiuje (oraz przesyła drogą elektroniczną) zamówione przez użytkowników materiały (np. fragmenty podręczników dostępnych jedynie w wersji papierowej) – dodaje prorektor Mikołajczyk. Ponadto wylicza, że w aplikacji MS Teams, narzędziu coraz chętniej używanym przez wykładowców UAM,  w ostatnich dwóch tygodniach utworzono blisko 2500 grup ćwiczeniowych. Cały czas trwają też prace nad uruchomieniem kolejnych przedmiotów nauczanych na odległość.

Szersza informacja prorektor UAM prof. Beaty Mikołajczyk dotycząca kształcenia w czasie pandemii koronawirusa znajduje się poniżej.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
nauczanie-online-informacja-prasowa.pdf 2.04.2020 Przemysław Stanula
PDF
Pobierz PDF nauczanie-online-informacja-prasowa.pdf(418.5 KB)

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497