Data publikacji w serwisie:

UAM w zestawieniu THE World University Rankings by Subject 2023

Opublikowano wyniki rankingu Times Higher Education by subject 2023. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odnotował awans aż o dwa przedziały punktowe w obszarze Education na pozycję 201-250 (w minionym roku 301-400). UAM zajął tym samym w dziedzinie Education pierwsze miejsce w Polsce. Uczelnia utrzymała pozycję w Arts and Humanities (301–400 – pierwsze miejsce w Polsce ex aequo z UW) oraz Life Sciences (501–600).

UAM jest notowany również w takich dziedzinach jak: Psychology (500+), Social Sciences (601-800) i Physical Sciences (801-1000).

THE World University Rankings by Subject obejmuje 11 obszarów tematycznych, wskazując najlepsze uczelnie w danej dyscyplinie.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048