Data publikacji w serwisie:

UAM wita nowych studentów

29 września w Auli UAM odbyła się inauguracja dla studentów pierwszego roku. Zostali powitani przez Rektorkę uczelni prof. Bogumiłę Kaniewską, Prorektorkę ds. studenckich i kształcenia, prof. Joannę Wójcik oraz prodziekanów ds. studenckich uniwersyteckich wydziałów - Nasi poprzednicy byli marzycielami - mówiła, podczas inauguracji, prof. Bogumiła Kaniewska, wspominając Ojców Założycieli Uniwersytetu. - Ale marzycielami skutecznymi, bardzo pragmatycznymi. Właśnie takiego marzycielstwa, pragmatycznego, skutecznego, życzę rozpoczynającym dziś studia na naszym Uniwersytecie. Zależy mi na tym bardzo, byście swoje marzenia wprowadzali w życie, byście je spełniali, bo to od was właśnie zależy nasza przyszłość - mówiła Pani Rektor. Prorektor prof. Joanna Wójcik w swoim przemówieniu mówiła - Wraz ze złożeniem ślubowania staniecie się państwo częścią wspólnoty akademickiej, wiernej idei Universitas (…). Jako wspólnota realizujemy tę samą misję, polegającą na budowaniu wolności badań naukowych i powiązanego z nimi kształcenia. Wolności, której znaczenie jest dziś szczególnie ważne i która możliwa jest jedynie w duchu szacunku dla prawdy i praw człowieka. W poczuciu społecznej odpowiedzialności i z zachowaniem najwyższych standardów etycznych - podkreślała Prorektorka.

Życzenia złożył studentom także Artur Bagdasarian z Samorządu Studentów UAM. Wykład inauguracyjny pt. “Czy wolno jeść ludzi? O stanie wyższej konieczności” wygłosił dr Michał Krotoszyński.

12 tyś nowych członkowie społeczności akademickiej rozpocznie naukę na ponad 200 kierunkach i specjalnościach.

W rekrutacji 2023/2024 na UAM odnotowano niemal 50 tys. Zapisów na wszystkie rodzaje studiów.  W tym roku oferta Uniwersytetu obejmowała także 15 nowych kierunków:

 • Chemia medyczna z projektowaniem leków – studia pierwszego stopnia (Wydział Chemii),
 • Chemia dla inżynierów – studia drugiego stopnia (Wydział Chemii),
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych – studia pierwszego i drugiego stopnia (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu),
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia pierwszego i drugiego stopnia (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu),
 • Filologia francuska – studia pierwszego i drugiego stopnia (Wydział Neofilologii),
 • Geohazards and Climate Change – studia drugiego stopnia w języku angielskim (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych),
 • Geoslawistyka – studia drugiego stopnia (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej),
 • Global Communication – studia pierwszego stopnia w języku angielskim (Wydział Neofilologii),
 • Historia i polityka współczesna - interdyscyplinarne studia nauczycielskie – studia drugiego stopnia (Wydział Historii),
 • Kultura klasyczna – studia drugiego stopnia (Wydział Historii),
 • Hydrologia, meteorologia i klimatologia – studia pierwszego stopnia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych).
 • Informatyka kwantowa – studia pierwszego stopnia (Wydział Fizyki),
 • Optyka okularowa i optometria – studia pierwszego stopnia (Wydział Fizyki),
 • Zaawansowane badania socjologiczne – studia drugiego stopnia (Wydział Socjologii),
 • Zmiany klimatu Ziemi – studia pierwszego stopnia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych).

Cała społeczność akademicka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zainauguruje nowy rok akademicki w poniedziałek o godz. 10:00 w Auli przy ul. Wieniawskiego 1.

fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Przemysław Stanula

4497