Data publikacji w serwisie:

UAM wśród 15 polskich uczelni w QS World University Ranking

Opublikowano prestiżowe zestawienie najlepszych uczelni świata - QS World University Ranking (https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021) Znalazło się w nim 15 uczelni z Polski, a wśród nich Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Najsilniejszą stroną UAM okazała się „reputacja uczelni w środowisku akademickim”, która uplasowała uczelnię w przedziale 501+.  Systematycznie też UAM przesuwa się „ku górze”, ponieważ w tym roku jest w grupie 68% najlepszych uczelni w rankingu QS (dla porównania w 2018 r. był to zakres 81.7%). Ogólnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w tegorocznym rankingu utrzymał stabilną pozycję w przedziale 801-1000.

Ranking QS, który jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych i prestiżowych rankingów, opiera się na kilku parametrach, w których oceniana jest aktywność uczelni. Są to: reputacja uczelni w środowisku akademickim (waga 40%), reputacja uczelni wśród pracodawców (waga 10%), stosunek liczby wykładowców do liczby studentów (waga 20%), znormalizowana liczba cytowań przypadająca na pracownika (waga 20%), odsetek pracowników z zagranicy (waga 5%), odsetek studentów z zagranicy (waga 5%).

Najlepszy spośród polskich uczelni okazał się Uniwersytet Warszawski (321 miejsce). W zestawieniu znalazły się także: Uniwersytet Jagielloński (326), Politechnika Warszawska (511-520). Oprócz UAM w przedziale 801-1000 sklasyfikowano: Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Gdański, Politechnikę Wrocławską oraz Politechnikę Śląską.

Pierwsze miejsce na świecie zajął Massachusetts Institute of Technology.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048