Data publikacji w serwisie:

UAM wśród sygnatariuszy inicjatywy 3W

W środę, 11 maja, podczas wydarzenia Impact 22, ogłoszono powstanie Inicjatywy 3W (Woda, bez której nie byłoby życia; Wodór, który jest przyszłością energetyki oraz Węgiel, który znajduje coraz więcej innowacyjnych zastosowań).

Celem wspólnych działań ma być zintegrowanie polskich środowisk naukowych, badawczo-rozwojowych i gospodarczych zajmujących się problemami związanymi z wodą, wodorem i nowoczesnymi technologiami węglowymi w różnorodnych zastosowaniach. Ta integracja ma zwiększyć wartości wyników badań naukowych oraz zintensyfikować wzrost efektywności procesów ich komercjalizacji, jako nowych, innowacyjnych rozwiązań w różnych obszarach życia i działań obywateli.

Organizatorem wydarzenia był Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z Politechniką Poznańską.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentował Prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką prof. Michał Banaszak.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048