Data publikacji w serwisie:

UAM wśród wschodzących gwiazd nauki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jako jedyna w tym roku uczelnia z Polski, znalazł się na liście indeksu Top 200 academic institutions. Tym samym dołączył do elitarnej grupy uczelni, które stale podnoszą jakość prowadzonych badań, zajmując 172 miejsce w indeksie. The Nature Index to baza danych odnosząca się do dorobku publikacyjnego poszczególnych krajów i instytucji w 82 prestiżowych czasopismach naukowych z obszaru natural science, wybranych przez niezależną grupę ekspertów. Indeks jest przygotowany przez Springer Nature.

Opublikowany niedawno Nature Index 2018 Rising Stars podkreśla osiągnięcia wybranych instytucji, krajów (a także pojedynczych naukowców), które w ostatnim czasie wykazały się wyjątkowo dużym wzrostem ich wkładu w rozwój najwyższej jakości badań. Warto podkreślić ogromną dominację w tym zestawieniu uczelni chińskich, których odnotowano ponad 60. Nature Index 2018 Rising Stars odnosi się do artykułów opublikowanych między styczniem 2015 a grudniem 2017. Z kolei w zestawieniu globalnym Nature index odnoszącym się do dorobku publikacyjnego za okres 1 stycznia-31 grudnia 2017 r. UAM jest na 718 pozycji wśród ponad 4tys. notowanych jednostek.