Data publikacji w serwisie:

UAM Zaangażowany

Podczas trwającej od 23 do 26 sierpnia br. konferencji – 7th International (Virtual) Workshop on UI GreenMetric World University Rankings (IWGM 2021) UAM podzielił się doświadczeniami i działaniami podejmowanymi w ramach realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Jako koordynator krajowy UAM przewodniczy polskiej sieci, raportując na temat działań podejmowanych przez polskie uczelnie na rzecz zrównoważonego rozwoju i realizacji trzeciej misji. Podczas 5 spotkania komitetu sterującego, które odbyło się 23 sierpnia w formule online, UAM zaprezentował kierunki i aktywności podejmowane przez polskie uczelnie zaangażowane społecznie.

Polska sieć uczelni klasyfikowanych w rankingu IU Green Metric 2020 obejmuje 5 szkół wyższych:

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

- Politechnikę Gdańską,

- Politechnikę Krakowską,

- Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,

- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

UAM zajmuje 222 miejsce w zestawieniu za rok 2020, tym samym będąc najwyżej klasyfikowaną uczelnią w kraju. Wyniki rankingu za rok 2021 zostaną ogłoszone w grudniu br.

Działania na rzecz integracji oraz partnerstwa w realizacji celów zrównoważonego rozwoju wpisują się w jeden ze strategicznych celów Strategii UAM na lata 2020-2030, służąc wspieraniu misji uczelni kształtującej otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze, zaangażowanego w popularyzację i wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności.

Zapraszamy zapoznania się z prezentacją, którą udostępniamy poniżej.

Pełny raport przygotowany przez UAM już wkrótce dostępny będzie na stronie organizatora rankingu.

Zapraszamy do uczestnictwa w pozostałych webinariach w ramach 7th International (Virtual) Workshop on UI GreenMetric World University Rankings (IWGM 2021). Program wydarzenia dostępny jest na stronie: https://iwgm.ui.ac.id/

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
GM_UAM.pdf 26.08.2021 Przemysław Stanula
PDF
Pobierz PDF GM_UAM.pdf(3.6 MB)

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497