Data publikacji w serwisie:

"Najtrudniej zmienić świadomość” - Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej na UAM

W piątek, 5 listopada na UAM uroczyście zainaugurowało działalność ogólnouniwersyteckie Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej.

Centrum to miejsce realizacji badań i projektów, które łączą dziedziny: nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, teologicznych oraz sztuki. Do jego zadań należy inicjowanie, wspieranie i prowadzenie współpracy naukowej z badaczami i badaczkami z różnych dyscyplin oraz ze środowiskiem gospodarczym, w tym upowszechnianie wiedzy, prowadzenie i wdrażanie nowych programów i metod naukowych.

Jak podkreślała podczas inauguracji Centrum rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska, żeby nastąpiła równość, potrzebna jest świadomość. - Stosunkowo łatwo jest zmienić prawo, struktury, najtrudniej jest zmienić ludzką świadomość, mentalność, pamięć - mówiła prof. B. Kaniewska. - Jeżeli mamy tę świadomość zmienić, potrzebujemy systematycznych naukowych badań - dodała rektorka wskazując, że Centrum będzie takie badania prowadzić.

- Zdobędziemy podstawę naukową, teoretyczną do aplikacji, które już właściwie się odbywają - mówiła prorektor ds. nauki, prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk. - Wszystkie te działania równościowe, takie jak realizowany już program „Gdy Nauka jest Kobietą”, funkcjonowanie pełnomocnika ds. równego traktowania oraz Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, będą teraz skupione pod jednym szyldem: Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet - dodała prorektorka.

- W XXI wieku na Uniwersytecie zmieniają się potrzeby i aspiracje kobiet, ich widzialność oraz udział w procesie sprawowania władzy - mówi dyrektorka Centrum prof. UAM dr hab. Iwetta Andruszkiewicz. - Kobiety coraz częściej decydują się na realizację swoich zawodowych aspiracji w obszarach związanych z technologią i tych, które jeszcze kilkanaście lat temu były postrzegane jako tradycyjnie męskie obszary zawodowe. W realizacji ich pasji i zainteresowań naukowych może być pomocne powstałe Centrum- dodajeprof. I. Andruszkiewicz.

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

4048