Data publikacji w serwisie:

UAM znów na podium

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu trzecim uniwersytetem w kraju – wynika z Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021! W zestawieniu wszystkich uczelni poznański uniwersytet zajął 4 miejsce, za Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską. 7 kierunków z UAM zostało uznanych na najlepiej prowadzone w kraju.

- Bardzo się cieszymy, że wracamy na 4 pozycję wśród wszystkich uczelni wyższych w kraju. To potwierdzenie, że jako uczelnia badawcza i udziałowiec konsorcjum EPICUR, wciąż staramy się o wysoką jakość badań i dydaktyki - mówi JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska.

- Przez minione lata intensywnie na taki awans pracowaliśmy - dodaje prorektor ds. kadr i rozwoju, prof. dr hab. Tadeusz Wallas.

- Wiemy, że nasza oferta jest bardzo dobra, ale młodzi ludzie wybierając uczelnię szukają wskazówek, wszelkie rankingi, czy tego chcemy, czy nie, są właśnie taką wskazówką - podsumowuje prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska.

Najlepszymi kierunkami okazały się: filologia angielska, filologie obce, geografia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, pedagogika specjalna oraz turystyka i rekreacja.

Ranking Perspektyw dostępny jest pod adresem: https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-uczelni-akademickich/types/uniwersytety

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy do największych polskich uczelni (od lat zajmuje 3 miejsce wśród polskich uniwersytetów). Plasujemy się w gronie 1000 najlepszych uczelni na świecie, co potwierdzają wyniki czołowych rankingów instytucjonalnych: rankingu szanghajskiego, QS, Times Higher Education (1000+) i US News. W wiodącej dla siebie dziedzinie – Arts & Humanities – UAM utrzymuje swoją mocną pozycję w dyscyplinach: lingwistyce i filologii angielskiej.

Zajmujemy pierwsze miejsca w kraju w rankingach dziedzinowych:

1. QS World University Rankings by Subject 2021:

Linguistics (101-150 na świecie).

2. Times Higher Education World University Rankings by Subject 2021:

Education (301-400),

Social Sciences (401-500).

3. ARWU Global Ranking of Academic Subjects 2021:

Hospitality & Tourism Management (201-300),

Atmospheric Sciences (301-400, w tym samym przedziale co Uniwersytet Warszawski),

Earth Sciences (401-500).

4. US News Best Global Universities by Subject 2021:

Environment/Ecology (327).

UAM jest też najbardziej “zielonym” uniwersytetem w Polsce, zajmuje pierwsze miejsce w krajowych rankingach wspierających zrównoważony rozwój i realizację III misji:

1. Green Metric (222 na świecie).

2. THE Impact Ranking 2021 w realizacji celów:

Quality Education (SDG 4) – ex aequo z Uniwersytetem Gdańskim,

Reduced Inequalities (SDG 10) – ex aequo Uniwersytetem Warszawskim.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497