Data publikacji w serwisie:

Uchwała Senatu UAM w sprawie solidarności z Narodem Ukraińskim

Uchwała Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie solidarności z Narodem Ukraińskim

Na podstawie § 30 ust. 5 Statutu UAM, Senat stanowi, co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stanowczo potępia agresję Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Atak ten stanowi pogwałcenie suwerenności i integralności terytorialnej niepodległego państwa, umów międzynarodowych oraz standardów obowiązujących we współczesnym świecie. Stwarza także zagrożenie dla pokojowego współdziałania krajów Europy i świata.

Solidaryzujemy się z całym Narodem Ukraińskim, a w szczególności z obywatelami tego państwa, będącymi częścią naszej społeczności akademickiej. Uniwersytet dołoży wszelkich starań, by w każdy możliwy sposób wesprzeć studentów, doktorantów i pracowników UAM pochodzących z Ukrainy, a także ich Bliskich.

Apelujemy do władz Federacji Rosyjskiej o natychmiastowe zaprzestanie działań wojennych i wycofanie wojsk z terytorium Ukrainy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska


Рішення Сенат університету імені Адама Міцкевича в Познані від 28 лютого 2022 р. про солідарність з українським народом

Відповідно до § 30 пункту 5 статуту УАМ, сенат заявляє наступне:

§ 1

Сенат університету імені Адама Міцкевича в Познані рішуче засуджує агресію Російської Федерації на території України. Ця атака порушує суверенітет і територіальну цілісність незалежної держави, міжнародні угоди та стандарти сучасного світу. Це також створює загрозу для мирної співпраці країн Європи та світу.

Ми солідарні з усім українським народом, і зокрема з громадянами цієї країни, які є частиною нашої академічної спільноти.Університет докладатиме всіх зусиль, щоб усіляко підтримувати студентів, докторантів та співробітників УАМ з України, а також їхніх рідних.

Звертаємося до влади Російської Федерації з проханням негайно припинити бойові дії та вивести війська з території України.

§ 2

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

ректор

професор і доктор габілітований Богуміла Каневська