Data publikacji w serwisie:

Uczelnie badawcze pod okiem badaczy

“Uczelnie badawcze 2021-2031: finansowanie, umiędzynarodowienie i zarządzanie” to temat konferencji naukowej online, która rozpocznie się w piątek, 3 grudnia o godz. 11:00.

- Uczelnie badawcze w Europie Zachodniej odnoszą ogromne sukcesy prestiżowe i finansowe między innymi dlatego, że odwołują się do podobnych reguł funkcjonowania w zróżnicowanych ekosystemach swoich systemów krajowych. Dodatkowo korzystają z silnego wsparcia finansowego, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego - mówi prof. Marek Kwiek, jeden z organizatorów wydarzenia. - Polskie uczelnie również stopniowo wypracowują swoje modele zarządzania, umiędzynarodowienia i finansowania. I o nich, w kontekście najbliższej dekady (2021-2031) będziemy dyskutować w gronie znamienitych panelistów - zapowiada prof. M. Kwiek.

W spotkaniu udział wezmą naukowcy z całej Polski, członkowie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), w tym JM Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska.

Podczas konferencji zaplanowano trzy dyskusje panelowe, których tematami będą:

  • Uczelnie badawcze w kontekście inicjatywy Europejskich Sieci Uniwersytetów: finansowanie, badania, kształcenie i polityka kadrowa;
  • Umiędzynarodowienie badań naukowych i współpraca międzynarodowa: stan obecny i szanse na zmiany;
  • Poszukiwanie optymalnej struktury i efektywnych mechanizmów zarządczych uczelnią.

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Studiów Zaawansowanych w Naukach Społecznych i Humanistycznych UAM (Institute for Advanced Studies in Social Sciences and Humanities – IAS). W gronie organizatorów znajdują się: dyrektor IAS prof. Marek Kwiek (UAM), prof. Dominik Antonowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz prof. Wiesław Banyś (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://ias.amu.edu.pl/konferencja2021/

Program „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) to jeden z najważniejszych aspektów reformy szkolnictwa wyższego, wprowadzonej nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywaną Konstytucją dla Nauki.Celem programu było wyłonienie i wsparcie uczelni dążących do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będących w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Ostatecznie w I edycji programu na lata 2020-2026 znalazło się 10 polskich uczelni, w tym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

4048