Data publikacji w serwisie:

Uczniowskie zaciekawienie

8 kwietnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizował pierwsze z cyklu spotkań pod hasłem “Uniwersytecka Synergia Edukacyjna”. Temat wydarzenia to uczniowskie zaciekawienie - zarówno zainteresowanie ofertą uniwersytetu, jak i zaciekawienie uczniów światem, czyli zainspirowanie do podejmowania działań wykraczających poza szkolną podstawę programową. Jak podkreślają organizatorzy, chodzi o wszystkich uczniów, nie tylko tych “piątkowych”.

Współpraca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wielkopolskimi szkołami ma wieloletnią tradycję i w minionych latach przyniosła wiele wartościowych i satysfakcjonujących przedsięwzięć. Z myślą o możliwości zacieśniania relacji, rozwijania wspólnych działań, ich wzbogacania i ukierunkowywania, uczelnia zainicjowała cykl konferencji pt. „Uniwersytecka Synergia Edukacyjna. Spotkania”. Wydarzenie to okazja do zarysowania wizji i ram wspólnych działań, dzielenia się dobrymi praktykami wypracowanymi wspólnie przez szkoły i jednostki UAM.

Fot. Adrian Wykrota

Zobacz reportaż z wydarzenia:

Zobacz nagranie z całej konferencji:

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048