Data publikacji w serwisie:

Umowa łącząca Poznań z Meksykiem

29. listopada Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet CETYS z Baja California w Meksyku, podpisały umowę o współpracy bilateralnej. UAM reprezentował prorektor, prof. Rafał Witkowski, a CETYS, kierujący uczelnią r Fernando Leon Garcia. Przed podpisaniem umowy, rektor Garcia spotkał się także z rektorką UAM, prof. Bogumiłą Kaniewską. W spotkaniu uczestniczył także prof. Marek Kręglewski, a omawiano podczas niego perspektywy współpracy w najbliższym czasie, a także kwestie związane z erą postcovidową.

Umowa zapewnia studentom UAM i CETYS Universidad możliwość realizacji studiów częściowych w ramach wymiany akademickiej w uczelni partnerskiej, w tym e-mobilności w ramach konsorcjum EPICUR. Porozumienie przewiduje także współpracę naukową obydwu uniwersytetów, wymianę doświadczeń, prowadzenie wspólnych badań i staży badawczych, a także wspólną organizację konferencji i sympozjów.

UAM ma podpisanych ponad 300 umów bilateralnych z różnymi uniwersytetami na całym świecie.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497