Data publikacji w serwisie:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Afryce Zachodniej

Prof. Ryszard Naskręcki, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UAM, gościł delegacją l'Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako w Mali. Uniwersytet w Bamako jest jedną z największych uczelni w Mali i ważnym elementem systemu naukowo-dydaktycznego w Afryce Zachodniej, utrzymującym kontakty międzynarodowe z podmiotami między innymi z USA, Francji oraz Holandii.

Do Poznania przyjechał rektor tej uczelni prof. Moussa Djire oraz dr Alhousseni Diabate. Podczas spotkania w poniedziałek 19 listopada, podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetami, zainicjowana przez Wydział Prawa i Administracji UAM w trakcie niedawnego XV. Światowego Kongresu Prawa Rolnego. Współpraca między Uczelniami ma obejmować wymianę doświadczeń, wizyt oraz wykładów, a także rozwój i prowadzenie wspólnych badań. Dzięki porozumieniu łatwiejsza będzie także wymiana naukowców oraz studentów między Uniwersytetami. Goście z Mali wzięli również udział w seminarium naukowym, zorganizowanym przez Zakład Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji. (mr)

Fot. UAM