Data publikacji w serwisie:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nagrodzony!

Prorektor prof. Marek Nawrocki podczas uroczystości "Wielkopolskich Obchodów 100-lecia Służb Konserwatorskich" odebrał Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za opiekę nad zabytkami w województwie wielkopolskim.

Główną ideą ustanowienia tej nagrody było uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych dla ochrony dziedzictwa narodowego na terenie naszego województwa. Laureatami nagród są instytucje oraz ludzie, którzy przez wiele lat działali  i  nadal działają na rzecz ochrony zabytków i zachowania dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Nagrodą  dla wyróżnionych laureatów jest statuetka z brązu autorstwa Pani Iwony Langowskiej stanowiąca reminiscencję  kolumny romańskiej z bazyliki w Trzemesznie oraz okolicznościowy dyplom.

W roku stulecia powołania służby ochrony zabytków w województwie wielkopolskim, nagrody otrzymują instytucje, które w tym okresie położyły ogromne zasługi w tej dziedzinie.

Fot. Adrian Wykrota