Data publikacji w serwisie:

Uniwersytet Otwarty UAM – rekordowy trymestr na pięciolecie działalności

Uniwersytet Otwarty UAM w roku akademickim 2020/2021 mimo pandemii intensywnie realizował swoją misję, prowadząc kursy wyłącznie w formie zdalnej. Zainteresowanie taką ofertą było wysokie. W pierwszym i drugim trymestrze uruchomiono 29 kursów dla ponad tysiąca osób, natomiast trzeci – trwający obecnie – jest rekordowy w historii UO: w 36 kursach bierze udział 655 osób. W tym roku mija ponadto 5 lat od momentu rozpoczęcia funkcjonowania Uniwersytetu Otwartego. Przez ten czas zrealizowanych zostało w sumie 370 zajęć dla ponad 7 tysięcy słuchaczy.

Uniwersytet Otwarty to inicjatywa, która ma na celu umożliwienie udziału w wykładach, kursach i szkoleniach zorganizowanych na wzór zajęć akademickich – najczęściej w liczbie 15-30 godzin. Oferta UO skierowana jest do wszystkich zainteresowanych, bez względu na poziom dotychczasowego wykształcenia. Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez wykładowców UAM. Dotychczas współpracę podjęło ponad 500 pracowników i doktorantów. Spotkania odbywają się w różnych terminach, z reguły raz w tygodniu, w dni powszednie (popołudniami i wieczorami) oraz w weekendy.

Kolejny trymestr rozpocznie się wraz z początkiem roku akademickiego 2021/2022. Możliwe, że część zajęć przeprowadzona zostanie wówczas już w formie stacjonarnej, jednak niektóre wciąż oferowane będą w wersji internetowej.

Więcej informacji Uniwersytetu Otwartego można znaleźć na stronie: https://uo.amu.edu.pl

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048