Data publikacji w serwisie:

Uniwersytet XXI wieku w dobie cyfryzacji i sztucznej inteligencji

Uniwersytet powinien aktywnie uzasadniać swoje istnienie społeczeństwu i jednocześnie poddawać się społecznemu nadzorowi - tak o wyzwaniach i zagrożeniach związanych z uniwersytetem badawczym mówił prof. Maciej Żylicz z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej podczas konferencji naukowej na UAM pt. „Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do uniwersytetu 4.0”. Jego zdaniem, celem uniwersytetu nie jest rozwiązywanie doraźnych, nawet użytecznych problemów, ale praca na rzecz przyszłości społeczeństwa. Prof. Piotr Sztompka z Uniwersytetu Jagiellońskiego mówił natomiast o misji uniwersytetu, którą jest wykształcenie twórczych pracowników, światłych obywateli i kompetentnych uczestników współczesnej cywilizacji, ale także wpajanie studentom w toku edukacji przekonania, że wiedza to coś więcej niż narzędzie do zdobycia „kasy”, ale wartość sama w sobie.

Dwudniowe spotkanie trwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czwartek m.in. o uniwersytecie różnorodnym politycznie i kulturowo mówić będzie prof. Michał Bilewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, a w sprawie kobiet na uniwersytecie głos zabierze prof. Grażyna Borkowska z Instytutu Badań Literackich PAN.

Konferencja organizowana jest przez Międzyuczelniany Komitet Obchodów 100-lecia UP. Organizatorzy podjęli próbę ukazania możliwych i oczekiwanych kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w obliczu wyzwań wynikających z takich zjawisk jak m.in.: cyfryzacja, czy rozwój sztucznej inteligencji. Stąd pytania dotyczące sposobu organizacji i funkcjonowania uniwersytetu w XXI w., odpowiadającego na potrzeby i oczekiwania płynące z jego otoczenia.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048