Data publikacji w serwisie:

Uniwersytet z imieniem

65 lat temu nasz Uniwersytet zyskał imię Adama Mickiewicza.

11 lutego 1956 roku odbyła się uroczystość nadania uczelni imienia wieszcza, co było możliwe na podstawie Uchwały Rady Ministrów z grudnia roku 1955. Wcześniej UAM nosił nazwę Uniwersytet Poznański.

Fot. Archiwum UAM; isap.sejm.gov.pl

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048