Data publikacji w serwisie:

Uroczysta inauguracja roku akademickiego na UAM

W piątek, 1 października, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uroczyście zainaugurował 103 rok swojej działalności. Wydarzenie poprzedziło podpisanie listu intencyjnego dotyczącego federacji uczelni poznańskich.

- „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono” pisała Wisława Szymborska. Słowa poetki niosą ze sobą głęboką prawdę – czas kryzysu to czas ważnej próby - mówiła podczas uroczystości JM rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska, dodając: - Miała ona na naszym Uniwersytecie różne wymiary. Jeden – to podejmowanie działań nadzwyczajnych, zaangażowanie w walkę z pandemią. To badania naukowe nad Covidem, nad społecznymi skutkami pandemii, edukacja zdalna, akcje charytatywne – zaangażowani byli w nie wszyscy: pracowniczki i pracownicy, doktorantki i doktoranci, studentki i studenci. Wymiar drugi to, niemniej ważne, działania podejmowane wbrew niesprzyjającym okolicznościom, pozwalające nie tylko zorganizować teraźniejszość, ale i zaplanować przyszłość - dodała prof. Kaniewska. Jak mówiła rektorka, tylko uniwersytet otwarty na świat i za świat odpowiedzialny może unieść wyzwania, jakie stawia przed nami współczesność. - Tylko taki uniwersytet może kształcić specjalistów i kształtować ich mądrość i wrażliwość - podkreśliła.

Inauguracja roku akademickiego była okazją do wręczenia medali „Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis” zasłużonym profesorom uczelni: Małgorzacie Śliwińskiej-Bartkowiak i Ignacemu Lewandowskiemu. Prof. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak jest fizykiem, uznanym autorytetem naukowym w zakresie właściwości termodynamicznych cieczy. Specjalizuje się głównie w nanomateriałach oraz fizyce doświadczalnej. Była wieloletnim kierownikiem Zakładu Fizyki Dielektryków na Wydziale Fizyki. Prof. Ignacy Lewandowski jest filologiem klasycznym, propagatorem kultury antycznej i autorem książek dotyczących kultury i literatury łacińskiej. Przez 16 lat sprawował funkcję dyrektora Instytutu Filologii Klasycznej.

22 osoby otrzymały nagrodę Praeceptor Laureatus dla najlepszego dydaktyka, natomiast nagroda Praeceptor Optimus trafiła do dra inż. Michała Rena z Wydziału Matematyki i Informatyki. Wręczono także medale „Za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu” 14 absolwentom UAM.

Studencki Laur jako wyraz uznania dla wybitnych osiągnięć w przyswojeniu wiedzy określonych kierunkiem studiów dyscyplin naukowych, wysokich wyników w nauce w roku akademickim 2020/2021 otrzymały Anna Czombik z Wydziału Chemii oraz Kinga Zawada z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki.

Wykład inauguracyjny pt. „Krótka historia fal grawitacyjnych” wygłosił prof. Agnieszka Kryszczyńska z Instytutu – Obserwatorium Astronomiczne UAM. Inauguracji towarzyszyła także immatrykulacja studentów I roku.

Z uwagi na sytuację pandemii, w uroczystości wzięła udział ograniczona liczba osób. Na inauguracji gościli przedstawiciele władz Miasta i Województwa: Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Aneta Niestrawska – Wicewojewoda Wielkopolski, Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Łubiński – wicestarosta Poznański, Mariusz Wiśniewski – z-ca prezydenta Miasta Poznania, Grzegorz Ganowicz – przewodniczący Rady Miasta Poznania. Obecni byli także przedstawiciele władz kościelnych i senatorowie.

Zapis wydarzenia można obejrzeć online.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048