Data publikacji w serwisie:

Uroczystość wręczenia Stypendiów Fundacji UAM dla doktorantów

Dziesięciorgu doktorantom UAM przyznano stypendia Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, o łącznej wartości 200 000 złotych. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 22 listopada w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

W spotkaniu wzięła udział Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Bogumiła Kaniewska, która wspólnie z prof. Hieronimem Maciejewskim, Prezesem Fundacji UAM i Dyrektorem PPNT, wręczyła nagrody tegorocznym laureatom.

Stypendia Fundacji UAM to program z 15-letnią tradycją, w ramach którego przyznano ponad 3 mln zł świadczeń. Od 2008 roku wyłania się doktorantów z najbogatszym dorobkiem naukowym i imponującymi osiągnięciami, a od kilku lat zwraca się uwagę również na praktyczny wymiar ich badań.

Spektrum prezentowanych przez stypendystów tematów obejmowało zagadnienia z nauk chemicznych, biologicznych, prawnych, astronomicznych, a także nauk o Ziemi i środowisku. Badania doktorantów będą praktycznie wykorzystane w celach zrównoważonego rozwoju oraz promocji innowacji.

Kryteria, na podstawie których Kapituła Konkursu oceniała kandydatów to: znaczenie badanego problemu dla społeczeństwa lub gospodarki, możliwy wpływ badań na rozwiązanie tego problemu, szanse na wdrożenie opracowywanego rozwiązania czy metody, innowacyjność i wreszcie odniesienie do celów zrównoważonego rozwoju.

Stypendia otrzymali:

  • Jakub Buda
  • Karolina Dziadura
  • Wojciech Dzięgielewski
  • Gracjan Kurpik
  • Dariusz Lewandowski
  • Tomasz Marzec
  • Daria Anna Nowicka (Brykczyńska)
  • Krzysztof Sobucki
  • Szymon Świątek
  • Katarzyna Tutak

Fot. Beata Biniaś

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048