Data publikacji w serwisie:

W Brukseli oficjalna inauguracja uniwersytetów europejskich

17 Uniwersytetów Europejskich zainaugurowało oficjalnie swoją działalność. 7 listopada przedstawiciele uczelni z całej Europy wchodzący w skład poszczególnych konsorcjów spotkali się w Brukseli podczas „European Universities Initiative - Building the Universities of the future”. W tym gronie jest także konsorcjum EPICUR ((European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions), w którego skład wchodzi UAM.  Przypomnijmy, że partnerami uczelni są; University of Strasbourg (lider projektu), (Francja); University of Amsterdam (Holandia); Albert‐Ludwigs‐University Freiburg (Niemcy); Karlsruher Institut für Technologie (Niemcy); University of Haute‐Alsace (Francja); University Bodenkultur Wien (Austria); Aristotle University of Thessaloniki (Grecja).

W brukselskiej inauguracji uczestniczyła delegacja UAM z rektorem prof. Andrzejem Lesickim na czele. Towarzyszyli mu: prorektor prof. Bogumiła Kaniewska, prof. Rafał Witkowski, dr Tomasz Brańka i dr Witold Skowroński.

Podczas spotkania reprezentanci Uniwersytetów Europejskich rozmawiali na temat przyszłości szkolnictwa wyższego. Poruszali m.in. zagadnienia przygotowania młodych ludzi do pracy i życia w przyszłym społeczeństwie czy przyspieszenia transformacji europejskich instytucji szkolnictwa wyższego. Ma to zapewnić ich wysoki poziom, integrację i konkurencyjność na arenie międzynarodowej.

Listę Uniwersytetów Europejskich Komisja Europejska ogłosiła w czerwcu. Spośród 54 wniosków wyłoniono 17, które tworzy 114 instytucji szkolnictwa wyższego z 24 państw członkowskich.

Łączny budżet dla pierwszych 17 konsorcjów to 85 mln euro. Każdy sojusz otrzyma do 5 milionów euro w ciągu najbliższych trzech lat, aby rozpocząć wdrażanie swoich planów i utorować drogę innym instytucjom szkolnictwa wyższego w całej UE.

Uniwersytety Europejskie to ponadnarodowe sojusze instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE, które podzielają długoterminową strategię i promują europejskie wartości i tożsamość. Idea ich utworzenia ma na celu znaczne zwiększenie mobilności studentów i pracowników oraz wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497