Data publikacji w serwisie:

W Ningbo powstanie Instytut Polsko-Chiński

Podczas dorocznej sesji China Education Expo, 9 czerwca, podpisany został list intencyjny między Ningbo University of Technology oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o wspólnej woli utworzenia Instytutu Polsko-Chińskiego. Jego siedzibą ma zostać nowoczesny kampus uniwersytetu w Ningbo, a finansowany ma być przez chińskie ministerstwo edukacji. Dokument został podpisany przez rektor UAM, prof. Bogumiłę Kaniewską oraz rektora Uniwersytetu w Ningbo, prof. Yanga Derena, w obecności pana Marka Ciesielczuka, konsula generalnego RP w Szanghaju oraz przedstawicieli prowincji Zhejiang, która wspiera projekt.

Instytut Polsko-Chiński ma być przestrzenią dla wspólnej realizacji programów dydaktycznych, koordynacji wspólnych projektów naukowych, szerszej mobilności studentów i doktorantów, a także innych form współpracy (np. szkoły letnie). Aktywność instytutu związana będzie także z promocją języka i kultury polskiej. Obecnie na Uniwersytecie w Ningbo jest już nauczany język polski. Jednym z elementów promocji współpracy polsko-chińskiej jest „Polish Week”, (7-11.06), podczas którego każdego dnia odbywają się wykładu i spotkania poświęcone współpracy naukowej polsko-chińskiej. List intencyjny otwiera drogę do ostatecznego określenia zakresu działalności przyszłego instytutu.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497