Data publikacji w serwisie:

W UAM powstało Centrum Sztucznej Inteligencji

15 grudnia 2021, JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska powołała Centrum Sztucznej Inteligencji (CSI), którego dyrektorem został prof. dr hab. Krzysztof Jassem z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

Głównym założeniem powołania Centrum Sztucznej Inteligencji jest prowadzenie badań z dziedziny sztucznej inteligencji na najwyższym światowym poziomie, których efekty będą wdrażane w gospodarce i będą miały istotny wpływ na poprawienie jakości życia w społeczeństwie.

CSI ma na celu integrację badań prowadzonych na rożnych wydziałach UAM, zapewniając efekt synergii wielu dyscyplin naukowych. Centrum będzie także stwarzać warunki rozwoju dla ludzi młodych, oferując im atrakcyjne możliwości prowadzenia badań.

Ponadto Centrum Sztucznej Inteligencji podejmować będzie współpracę z podmiotami gospodarczymi w celu wdrażania wyników badań naukowych w przemyśle oraz komercjalizować badania poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw (spółek typu spin off).

Centrum Sztucznej Inteligencji zostanie zlokalizowane na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, na Kampusie Morasko.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

4048