Data publikacji w serwisie:

„Warto nad Wartą” na UAM

„Warto nad Wartą – Mittel und Strategien der Persuasion und des Kommentierens in journalistischen Texten (Środki i strategie perswazji i komentowania w tekstach dziennikarskich) to temat wykładu otwartego, który wygłosił we wtorek, 19 marca, na Wydziale Neofilologii UAM prof. Heinz-Helmut Lüger z Uniwersytetu Koblenz-Landau.

Prof. Heinz-Helmut Lüger należy do grona najbardziej znanych badaczy mediolingwistyki, uczestniczy w licznych projektach międzynarodowych. Jest autorem 6 monografii oraz ponad 200 artykułów z zakresu frazeologii, frazeodydaktyki, kontrastywnej mediolingwistyki i lingwistyki tekstu oraz języka mediów.

Wykład jest częścią programu „Akademicki i naukowy Poznań”, realizowanego przy wsparciu finansowym Miasta Poznania.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048