Data publikacji w serwisie:

Więcej czasu na naukę

Nie tylko książki, ale też kawa i krówki czekają na studentów, którzy do zimowej sesji uczyć się będą w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM. Od 21 stycznia ( poniedziałku) do 8 lutego trwa tam kolejna odsłona Nocnego Rendez-BU czyli akcji, podczas której Czytelnia Nauk Społecznych oraz NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet otwarte są do godz. 24:00 (ostatnie zamówienia realizowane są przed godz. 20:00). Biblioteka oferuje swój księgozbiór, miejsce do nauki oraz poczęstunek.

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu to wiodąca biblioteka naukowa Wielkopolski. Stanowi jednostkę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza powołaną do obsługi jego zadań naukowych i dydaktycznych. Tworzy przestrzeń wiedzy zebranej i dostępnej w kolekcjach historycznych oraz najnowszych źródłach informacji. W swojej działalności dąży do zapewnienia optymalnej obsługi pracownikom naukowym, doktorantom i studentom Uczelni. Zachowując charakter biblioteki publicznej, jest miejscem przyjaznym dla użytkowników, organizacją otwartą na potrzeby wszystkich, którzy pragną korzystać z jej zasobów.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048