Data publikacji w serwisie:

Wieczór Mickiewiczowski w PIAA

26 maja w Ambasadzie RP w Atenach odbył się „Wieczór Mickiewiczowski” - pierwsze wydarzenie kulturalne zorganizowane przez Polski Instytut Archeologiczny w Atenach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uroczystość wpisuje się w obchody 200-rocznicy pierwszego wydania „Ballad i romansów”.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Prorektor UAM prof. dr hab. Michał Banaszak, który reprezentował Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską, Wicedyrektor PIAA, prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka, kierownik, nauczyciele i wyróżnieni za osiągnięcia w nauce uczniowie Szkoły Polskiej w Atenach, liczni przedstawiciele organizacji polonijnych i środowiska polonijnego w Grecji, zainteresowani polskim językiem i polską kulturą Grecy, a także goszcząca w tych dniach w Atenach, grupa studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z opiekunkami.

Zgromadzonych powitał Ambasador RP w Grecji, Artur Lompart, Prorektor UAM, prof. dr hab. Michał Banaszak i Dyrektor PIAA, prof. dr hab. Janusz Czebreszuk, który jednocześnie przedstawił strukturę i założenia Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach. Była to bowiem pierwsza okazja dla PIAA do autoprezentacji przez szerszym gronem Polonii greckiej.

- Zadaniem PIAA jest również promowanie osiągnięć naukowych i kultury polskiej w środowisku intelektualnym Aten i całej Grecji. W tym celu uruchamiamy dwa programy: naukowy i kulturalny, na które składają się wykłady, seminaria, wystawy, wieczory autorskie, szkoły letnie i inne tego typu wydarzenia – podkreślił Dyrektor PIAA.

Prof. Janusz Czebreszuk przypomniał, że rok 2022 został ogłoszony przez Sejm RP jako Rok Romantyzmu Polskiego, a głównym pretekstem ku temu stało się 200-rocznica wydania „Ballad i romansów” A. Mickiewicza.

- Wszelkie wydarzenia związane z Wieszczem są szczególnie ważne dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dlatego też PIAA, będący częścią UAM zdecydował się na uczczenie patrona uczelni w formie „Wieczoru Mickiewiczowskiego” w Atenach – zaznaczył.

Podczas spotkania zebrani wysłuchali wykładu profesora UAM, dr hab. Wojciech Hamerskiego o znaczeniu dzieła w romantyźmie polskim na tle europejskim i rozważań na temat tego, czy słusznie rok 1822 tak silnie związał się w wyobraźni pokoleń z narodzinami polskiego romantyzmu.

Część artystyczną uroczystości prowadził prof. UAM, dr hab. Mateusz Stróżyński, filolog klasyczny, filozof, psycholog i śpiewak (baryton), który wykonał koncert pieśni do poezji Adama Mickiewicza przy akompaniamencie Szymona Chorobińskiego z Akademi Muzycznej w Poznaniu.

Zarówno wykład jak i koncert pieśni zostały gorąco przyjęte przez publiczność, która nagrodziła występujących gromkimi brawami.

Tekst i zdjęcia: Beata Kukiel-Vraila, Sekretarz PIAA w Atenach, koordynator programów kulturalnych

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497