Data publikacji w serwisie:

Wielkopolska Dolina Wodorowa z zaangażowaniem UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza znalazł się wśród sygnatariuszy Deklaracji o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. Dokument został podpisany przez rektor UAM prof. Bogumiłę Kaniewską 5 lipca (poniedziałek) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Sygnatariuszami Deklaracji są: przedstawiciele Województwa Wielkopolskiego na czele z Marszałkiem Markiem Woźniakiem i Jackiem Bogusławskim, Członkiem Zarządu Województwa - przewodniczącym Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, prezydenci największych wielkopolskich miast: Poznania, Konina, Kalisza, Piły, Leszna oraz Ostrowa Wielkopolskiego, a także przedstawiciele władz wielkopolskich uczelni: Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz środowiska biznesu: Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., SOLARIS BUS & COACH sp. z o. o., Wielkopolskiej Rady Trzydziestu i Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

„Wyznaczyliśmy kierunek i już konkretnie budujemy odpowiedni potencjał, by zasoby, którymi dysponujemy, mogły być w pełni wykorzystane” – mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Podpisywany dokument stanowi potwierdzenie woli współpracy na rzecz rozwoju Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, zaangażowania w rozwój całego krajowego ekosystemu opartego o technologie wodorowe. Pozwoli też wzmocnić pozycję Wielkopolski jako istotnego gracza w nowo tworzącym się przemyśle wodorowym.

Budowanie gospodarki wodorowej to wyzwanie stojące przed przedsiębiorstwami, instytucjami naukowymi i lokalnymi samorządami.

Przypomnijmy, że 29 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Regionalną Strategię Innowacji dla Wielkopolski 2030, której najważniejszym celem jest rozwój gospodarki zeroemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wodoru. Strategia uwzględnia zapisy obowiązujących dokumentów europejskich oraz krajowych na nową perspektywę, tj. m.in.: Czysta Planeta, Europejski Zielony Ład, Komunikat Komisji Europejskiej Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu i inne.

Warto również zaznaczyć, że Wielkopolska stworzyła już pierwszą strategię neutralności klimatycznej, na początku dotyczącą Wielkopolski Wschodniej. Region jest jednym z sześciu polskich województw, które objęte są wsparciem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048