Data publikacji w serwisie:

Wielkopolska kolebką polskiego lotnictwa?

105 lat temu powstało polskie lotnictwo, a Wielkopolska miała w tym znaczący udział. W środę, 29 listopada, na Wydziale Historii UAM odbędzie się konferencja naukowa „Wielkopolska jako kolebka i macierz polskiego lotnictwa wojskowego”, współorganizowana ze Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

-  Wielkopolska jest jednym z dwóch miejsc, które można uznać za absolutną kolebkę lotnictwa, obok terytoriów galicyjskich, dawnego Lwowa, gdzie pierwsze samoloty z biało-czerwoną szachownicą się pojawiły z dawnego wojska austro-węgierskiego – mówi prof. Maciej Franz, kierownik Pracowni Historii Wojskowej UAM, organizator konferencji. I dodaje: - Wielkopolska jest takim miejscem, głównie dzięki zdobyciu Ławicy i znajdujących się tam niemieckich konstrukcji lotniczych, stała się kolebką wyjściową dla lotnictwa polskiego. Celem konferencji jest próba spojrzenia na dzieje polskiego lotnictwa od czasów najdawniejszych, od momentu narodzin, aż po czas współczesny, przy czym zasadniczo ona się koncentruje wokół historii wielkopolskiego lotnictwa, związanego z Wielkopolską albo jednostkami lotniczymi, które z Wielkopolską są historycznie związane – dodaje prof. Franz.

Uczestnicy konferencji będą mówić o początkach lotnictwa wojskowego w Poznaniu, wielkopolskich dywizjonach lotniczych podczas II wojny światowej, Dowództwie Wojsk Lotniczych, a także czasach współczesnych i wkładzie Wielkopolski w rozwój lotnictwa wojskowego. Szczegółowy program konferencji znajduje się poniżej.

Kontakt

Przemysław Stanula

4497