Data publikacji w serwisie:

WNPiD członkiem prestiżowego europejskiego stowarzyszenia nauk politycznych

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z początkiem roku 2022 został członkiem European Consortium for Political Research (ECPR), prestiżowej organizacji zajmującej się promocją badań w zakresie nauk politycznych.

- Uczestnictwo w organizacji stwarza niebywałą okazję dla wszystkich prowadzących badania w ramach tej dyscypliny i dyscyplin pokrewnych do umiędzynarodowienia swoich wysiłków naukowych – zapowiada prof. Artur Lipiński z WNPiD, odpowiedzialny za współpracę z ECPR. - Oznacza możliwość pozyskania nowych kontaktów międzynarodowych, prezentacji wyników badań w trakcie wydarzeń organizowanych przez ECPR, w tym warsztatów, które mogą inicjować i organizować również pracownicy UAM. Co ważne, ECPR oferuje też szereg szkoleń i szkół letnich, gdzie można pozyskać czy pogłębić wiedzę na temat najnowszych metod i technik analizy danych.  Bez członkostwa instytucjonalnego uczestnictwo w większości tych wydarzeń byłoby bądź niemożliwe, bądź znacznie droższe, jako że organizacja oferuje istotne rabaty (od 40 do ponad 60%) dla członków instytucjonalnych – dodaje prof. A. Lipiński.

ECPR to organizacja założona w 1970 r. Zrzesza ponad 300 instytucjonalnych członków z prawie pięćdziesięciu państw. Podstawowym celem ECPR jest promocja współpracy międzynarodowej, a status członka otwiera możliwość uczestnictwa w wielu wydarzeniach i przedsięwzięciach (np. szkoleniach, seminariach, szkołach letnich), dorocznej konferencji generalnej oraz samodzielnego organizowania wielu wydarzeń pod auspicjami organizacji.

WNPiD UAM powstał w 2008 r. w wyniku przekształcenia Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Jego siedziba mieści się na Kampusie Morasko. Obecnie Wydział prowadzi studia na pięciu kierunkach: politologii, stosunkach międzynarodowych, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, bezpieczeństwie narodowym oraz zarządzaniu państwem. Ponadto w ofercie dydaktycznej wydziału znajdują się studia doktoranckie, podyplomowe i kursy.

Więcej informacji o WNPiD UAM oraz o ECPR znajduje się na stronach:

Fot. Krzysztof Duda

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

4048