Data publikacji w serwisie:

Wspólne działania przeciwko suszy

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 14 innych uczelni wyższych i Polska Akademia Nauk sygnatariuszami listu intencyjnego o współpracy w zapobieganiu zjawisku suszy w kraju. List podpisano 19 maja w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Uczestnicy porozumienia planują wymianę wiedzy i doświadczeń, oraz pracę nad nowoczesnymi, innowacyjnymi rozwiązaniami i technologiami, które mają ograniczyć skutki suszy i niedoboru wody w kraju.

W takcie spotkania zainaugurowano także działanie rządowej strony susza.gov.pl. - Platforma to nie tylko komplementarne centrum przekazu informacji, dotyczące suszy, ale przede wszystkim jest to miejsce, w którym odbiorca znajdzie wskazówki w zakresie oferowanej pomocy oraz wsparcia ze strony Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Będą to informacje dotyczące wsparcia podmiotów indywidualnych, rolników, przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych – mówił Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka.

- Z chęcią przyjęliśmy zaproszenie do tej współpracy przy wspólnych projektach badawczych. Wielkopolska to region, który boryka się z największym niedoborem wody. Znikają jeziora na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Portal umożliwiający wymianę wiedzy i doświadczeń w tym zakresie jest absolutnie niezbędny.  Jako uczelnia mamy: ekspertów, zaplecze badawcze i dydaktyczne, także w zakresie nauk przyrodniczych i społecznych, gdyż świadomość zagrożeń i konsekwencji jest w społeczeństwie zbyt mała. A my wiemy, jak nasze zasoby można wykorzystać - komentuje prorektor UAM prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek.

Wśród uczelni podpisujących list znalazły się, poza UAM, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Politechnika Łódzka, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki w Łodzi, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048