Data publikacji w serwisie:

Wspólne Gaudeamus

27 września, Rektorzy świętujących Jubileusz 100-lecia uczelni spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej zapowiadającej jubileuszowy rok akademicki. Nagranie z tego wydarzenia dostępne jest pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=V5UhAGQuNzE.

Uroczysta inauguracja czterech uczelni:  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego i Akademii Wychowania Fizycznego odbędzie się 1 października o godz. 10:00 w Auli UAM.

Swój udział w uroczystości zapowiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Wykład inauguracyjny pt. „100 lat. Językowy wymiar miary” wygłosi prof. Jerzy Bralczyk. Rektorzy dokonają immatrykulacji studentów I roku, która będzie miała wymiar symboliczny i dotyczyć będzie młodych ludzi, rozpoczynających naukę na nowym kierunku neurobiologia, prowadzonym przez cztery uczelnie. Oprawę muzyczną inauguracji zapewnią chóry świętujących szkół wyższych. Transmisja z uroczystości dostępna będzie w internecie (https://www.youtube.com/watch?v=Equ28XQeHVg), także w wersji z napisami i tłumaczeniem migowym (https://www.youtube.com/watch?v=MzJvkNvcL0w).

Dwa dni później, 3 października, zapraszamy na koncert. O godz. 18:00 w Auli UAM wystąpi Mezo - jeden z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia, absolwent UAM. Towarzyszyć mu będą wykładowcy, studenci i przyjaciele Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. Koncert tłumaczony będzie na język migowy, a dochód z wydarzenia  zostanie przekazany na zakup wózka elektrycznego dla studenta UAM Marka Suwezdy. Bilety cegiełki w cenie 15 zł dostępne będą przed koncertem.

W tegorocznej rekrutacji na UAM uczestniczyło ponad 25 tysięcy kandydatów. Największym zainteresowaniem cieszyły się: filologia szwedzka (27,25 os./msc.), filologia duńska (15,5 os./msc.), zarządzanie i prawo w biznesie (10,81 os./msc.), filologia angielsko-chińska (9,35 os./msc.) oraz filologia koreańska (9,32 os./msc.). Ogółem w nadchodzącym roku akademickim w UAM studiować będzie niemal 40 tysięcy osób. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza w swoje mury zainteresowanych w każdym wieku. Do tych powyżej 16 roku życia swoją ofertę po raz kolejny kieruje Uniwersytet Otwarty (uo.amu.edu.pl), najmłodsi po raz kolejny będą uczestniczyć w zajęciach Kolorowego Uniwersytetu (kolorowyuniwersytet.amu.edu.pl), którego uroczysta inauguracja odbyła się dzisiaj (27 września). 3 września rok szkolny rozpoczęli uczniowie nowo otwartego Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach.

W roku akademickim 2018/2019 po raz drugi ruszy program BESTStudent, kierowany do najlepszych maturzystów, którzy rozpoczęli właśnie studia na UAM. Składa się on z czterech elementów: BESTStudentGRANT, BESTStudentCAMP, BESTStudentLAB oraz BESTStudentLANGUAGE.