Data publikacji w serwisie:

Wspólnie z pożytkiem dla środowiska

Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zyska nową, energooszczędną oprawę świetlną. Środki na to proekologiczne rozwiązanie trafiły do UAM dzięki akcji „Reklama dla klimatu”, prowadzonej przez portal Gazeta.pl. W ramach akcji firmy mogą zgłaszać swoje projekty ekologiczne, a redakcja wybiera najlepsze z nich i prezentuje na łamach serwisu za symboliczną złotówkę. Firma Żabka Polska została jednym z reklamodawców przyjętych do projektu, ale zainicjowała wykorzystanie środków finansowych, jakie musiałaby przekazać na kampanię, na wsparcie instytucji realizującej proekologiczne projekty. Portal Gazeta.pl wskazał właśnie poznański Uniwersytet. Żabka Polska przekazała UAM 25 tys. zł, które wykorzystane zostaną właśnie na wymianę oświetlenia na Collegium Minus UAM.

- Jesteśmy mile zaskoczeni, że zostały zauważone nasze działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska i walki o klimat, za co dziękujemy Gazeta.pl – mówi Kanclerz UAM dr Marcin Wysocki.  Powołany przez rektora UAM zespół naukowców opracował „Projekt kierunkowych działań na rzecz Zielonego Uniwersytetu” zakładający włączenie zasad zrównoważonego rozwoju w misję poznańskiej Alma Mater. Zielony Uniwersytet rozumiemy jako uczelnię, która chroni i promuje bioróżnorodność, tereny zielone, wspiera projekty, które są przyjazne środowisku, promuje zdrowy tryb życia i odżywiania się, segregację odpadów, oszczędność zasobów. Pojawia się coraz więcej inicjatyw wprowadzających ideę zielonego uniwersytetu w codzienne funkcjonowanie uczelni a środki finansowe przekazane UAM przez Żabkę pomogą zrealizować jeden z pomysłów – dodaje Kanclerz UAM.

-Doceniamy zaangażowanie mediów w promowanie ekologicznych postaw wśród klientów oraz zachęcanie firm do aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska. Dlatego zdecydowaliśmy się przekazać równowartość kwoty, którą wygraliśmy w projekcie „Reklama dla klimatu” na wspólnie wybrany z redakcją cel jakim jest dofinansowanie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, uznanego za najbardziej zielony uniwersytet w Polsce według międzynarodowego rankingu World University Ranking „Green Metric”  – mówi Tomasz Suchański, Prezes Zarządu, CEO Grupy Żabka.

- Cieszymy się, że nasz partner postanowił wyjść poza pierwotną formułę akcji „Reklama dla klimatu” i przekazać środki na proekologiczne rozwiązania – mówi Bartosz Wysocki, dyrektor handlowy grupy Gazeta.pl. - Ta wyjątkowa postawa udowadnia, że proponowane przez nas działania przynoszą realną zmianę. Jesteśmy przekonani, że w kontekście kryzysu klimatycznego tylko działając razem możemy zniwelować skutki degradacji środowiska. Mamy także nadzieję, że działania Żabki zainspirują inne firmy do zaangażowania się w ekologiczne przedsięwzięcia – dodaje Wysocki.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497