Data publikacji w serwisie:

Współpraca UAM i SAFEGE

22 lipca w Gabinecie JMR UAM, podpisana została umowa pomiędzy UAM a SAFEGE (Societé Anonyme Francaise d’Etudes et de Gestion). Uniwersytet reprezentował prorektor UAM, prof. Michał Banaszak, natomiast firmę SAFEGE dyrektor generalna SAFEGE oddział w Polsce – Kamila Kurowska-Gawryś oraz dyrektor operacyjny – Mariusz Szmyd.

- Współpraca z tak znamienitą uczelnią wyższą, jaką jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wpisuje się w plany dalszego rozwoju SAFEGE Polska – pod kątem zarówno kadry (staże dla studentów - np. w obszarach takich jak geologia, geodezja, zarządzanie środowiskiem), jak i badawczym (wspólne wzorcowe laboratorium geotechniczne do nadzoru nad jakością inwestycji w budownictwie), czy edukacyjnym (np. konferencje naukowe, akcje specjalne) – mówi dyrektor SAFEGE Kamila Kurowska-Gawryś.

Francuska spółka akcyjna SAFEGE (Societé Anonyme Francaise d’Etudes et de Gestion) należy do Grupy SUEZ, która działa na rynku od ponad 70 lat. Firma zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem i nadzorem inwestycyjnym w wielu sektorach inżynierii budowlanej i środowiskowej, zatrudniając na całym świecie ponad 1200 pracowników 36 narodowości. Struktura firmy ma charakter globalny i dzieli się na 4 główne regiony: Europa, Europa Wschodnia, Afryka i Bliski Wschód oraz Azja. Obszar europejski, którego dyrekcja znajduje się w Warszawie, obejmuje swym zasięgiem Polskę, Chorwację, Litwę i Rumunię. W każdym z krajów działają Oddziały i Biura Regionalne – w SAFEGE S.A.S. Oddział Polsce są to 3 Oddziały oraz 29 Biur (jeden z głównych oddziałów w Polsce zlokalizowany jest w Poznaniu).

SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce (SUEZ Consulting Engineering Polska) zapewnia kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od konsultingu strategicznego, przez opracowanie dokumentacji projektowej i pomoc techniczną, nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie. Wspieramy także samorządy lokalne i przedsiębiorstwa przemysłowe w procesie transformacji ekologicznej i energetycznej, jak również w procesie adaptacji do zmian klimatycznych.

SAFEGE w Polsce to 30 lat historii i ponad 200 pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz ponad 400 współpracowników. Firma współpracuje w Polsce z instytucjami naukowymi i izbami zrzeszającymi inżynierów.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048